Skip to main content

Rechizite școlare pentru familiile cu venituri mai mici

Descărcați cererea:  [link pentru descărcare] și informațiile utile: [link.pdf].

Vă informăm că puteți depune cereri pentru a beneficia de rechizite școlare gratuite, cu respectarea condițiilor de mai jos:

1. Se acordă rechizite școlare elevilor care sunt înscriși în învățământul de stat, PRIMAR și GIMNAZIAL, la cursuri de zi, și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1500 lei/membru de familie).

2. Conform Ordonanței nr. 33 din 2001 privind acordarea rechizitelor școlare, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, precum și ajutorul care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

3. Rechizitele școlare vor fi acordate pe bază de cerere, formulată de părintele sau tutorele legal al elevului. Cererea se poate depune la laboratorul de chimie până joi, 21.09.2023 ora 15.00 și trebuie să fie însoțită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a anului curent.

🖇️

ACTE NECESARE:

 1. Cerere-tip (formular de la secretariatul unității)
 2. Copii după C.I. părinți/ tutori/ reprezentanți legali;
 3. Copii după CERTIFICATELE de NAȘTERE pentru toți copiii aflați în în întreținerea familiei;
 4. Copie după Hotărârea de Divorț (dacă este cazul);
 5. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2023. Se depune la dosar după caz:
 • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2023;
 • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 • Adeverință care atestă că familia nu deține: în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea;
 • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri;
 • Adeverințe de elev în care să se specifice dacă frații/surorile au beneficiat de bursă în luna iulie 2023;
 • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

Deschiderea noului an școlar

Debutul anului școlar 2023/2024 va fi marcat de obișnuita, dar întotdeauna mult așteptata ceremonie de deschidere care va avea loc pe terenul de sport, ca de obicei, în data de 11 septembrie a.c., la ora 900.

La această festivitate sunt invitați toți elevii școlii, părinții și profesorii.

Întâlnirile din prima zi cu învățătorii și cu diriginții vor avea loc după următorul program:

 • ora 10clasele de dimineață
 • ora 12clasele de după amiază

Urăm un nou an școlar cu multe împliniri, tuturor elevilor, părinților și profesorilor!

sali de clasa 2023-2024

BAC 2023, sesiunea august-septembrie: Depunerea contestațiilor

Depunerea contestațiilor se realizează în centru de examen în data de 25 august 2023, intervalul orar 1200-1800.
Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o cerere-tip în care menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, cererea-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.
Semnătura trebuie să fie olografă (scrisă de mână) și nu electronică.
Cererea tip completată va fi însoțită de o copie după actul de identitate și un număr de telefon pentru confirmarea cererii.
Contestațiile transmise prin mijloace electronice se vor face NUMAI la adresa de e-mail:

bacalaureat2023laurian@gmail.com

Cererea (modelul) poate fi descărcată de pe site-ul Inspectoratului Școlar Botoșani: https://isjbotosani.ro/wp-content/uploads/2023/02/Model-cerere-contestatie-BAC-2023.pdf.

Trupa ALTER, privită din interior

Mi s-a cerut să aștern în cuvinte un gând referitor la trupa de teatru Alter. După doi ani petrecuți printre cei din această trupă, prefer să nu o numesc așa, prefer să-i zic: locul unde râd, zâmbesc și mă simt într-adevăr înțeleasă, pentru că Alter e o adevarată familie. Bună, sunt Andrada Buliga sau, cum mi se spune după festivalul Lyceum, „Barbie”…

Am străbătut un drum lung de la reînființarea trupei până la momentul în care am avut primul „șnur” al spectacolului, care mi-a dat deplină încredere și m-a făcut să exclam: „Uau!! Chiar se poate…”

Pe parcursul repetițiilor, am avut clipe în care am vrut să renunțăm, când am crezut că nu ne putem atinge visul și că este mult prea grea presiunea care apăsa pe fiecare dintre noi. Cu toate acestea, nu am dat înapoi, ci am aflat forța să ne revenim, fiecare în sine și fiecare în celălalt.

Am reușit să cucerim premiul al  II-lea la festivalul Lyceum cu oameni care nu au pășit niciodată până atunci pe scenă, cu oameni pe care încercam să-i liniștesc în spatele cortinelor cu o îmbrățișare și o vorbă bună.

A urmat apoi festivalul „Neghiniță” din Bacău. Am crezut că nu voi mai reuși să urc pe scenă, fiind victima unui accident cu motorul. M-am ridicat însă și am ajuns să joc cu leziuni în anumite zone ale picioarelor – doar pentru a ne distra; și chiar așa a fost. Am obținut premiul I fără să avem vreo așteptare.

Am participat, la finalul lunii trecute, și la festivalul „Sus cortina”, la Dorohoi, unde juriul condus de maestrul Marius Rogojinschi ne-a înmânat premiul pentru cel mai armonios grup.

Dincolo de premii și dincolo de ceea ce ați putut vedea fiecare în spectacolele noastre, există însă un spirit aparte pe care-l împărtășim toți cei din Alter. Pentru că Alter nu este doar o trupă care alege o piesă și o pune în scenă, ci este locul în care vrei să te întorci ori de câte ori ai ocazia – și atunci când ai o bună dispoziție, dar mai ales atunci când îți este greu. Suntem o familie!

ANDRADA BULIGA
clasa a X-a B