BUN VENIT!

 

Prin puterea disciplinei, dar şi prin libertatea spiritului şi a gândirii, săvârşim în acest liceu alchimia sufletului și a minţii.

Marca Pedagogic, marca Iorga, după cum îi spunem astăzi, înseamnă ucenicie, responsabilitate și recunoaştere, dincolo de rigorile vremurilor sau de capriciile adolescenţei.

O alegere asumată vă aduce în pragul unei lumi aproape magice în care vă invităm să vă găsiţi propria voce și să vă definiţi prin LPNI.

Bun venit în şcoala noastră!

Cu preţuire,

Director,

Prof. Mirela Sănduleanu

4643777_orig

img-618081352-WorkCentre  5222(3318352312)-8315-150618081356

img-618081403-WorkCentre  5222(3318352312)-8316-150618081408

VIZIUNEA ȘCOLII

 

    Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” din Botoșani se definește ca fiind o unitate școlară cu tradiție și cu un parcurs educațional bine conturat prin împletirea pregătirii teoretice cu cea vocațională a elevilor nostri și instruirea a numeroase generații de specialiști în educație. Deviza școlii, «DOCENDO DISCIMUS» exprimă succinct viziunea școlii potrivit căreia învățându-i pe alţii, învăţăm noi înșine.

MISIUNEA ȘCOLII

 

  Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” își propune dezvoltarea unui set de valori morale, bazate pe respect, integritate, demnitate și toleranță care vor fundamenta evoluția elevilor școlii atât din punct de vedere profesional, cât și social, stimularea performanței individuale, dar și a cooperării prin asigurarea de șanse egale la educație în vederea integrării optime pe piața muncii și a promovării învățării pe tot parcursul vieții.

VALORILE ȘCOLII


 • Respect – pentru sine, pentru ceilalți, pentru muncă și pentru valorile naționale și europene
 • Demnitate – curajul și abilitatea de a-și susține propriul sistem de valori
 • Responsabilitate – capacitatea de a-și asuma cu perseverență drepturile și obligațiile care derivă din statutul de membru al comunității noastre școlare și sociale
 • Toleranță – acceptarea conștientă a diferențelor individuale și de grup și a necesității șanselor egale pentru toți
 • Disciplină – ordine, punctualitate și respectarea autorității
 • Cooperare – cu partenerii educaționali ai societății (familie, instituții publice, agenți economici etc.)
 • Patriotism – cunoașterea, asumarea și promovarea valorilor naționale

DSC_0114

Iun 17

Evaluare Națională 2017: Repartizarea candidaților

Descarcă: 🔗 link

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR !

 • Probele scrise se desfășoară în zilele de 19 și 21 iunie 2017 și durează 120 de minute.
 • Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.
 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate, C.I., sau a paş
 • Se folosește pentru scris doar cerneală albastră.
 • Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat. Nerespectarea dispoziţiilor menţionate poate conduce, după caz, la sancţionarea asistenţilor.

⚠️ în conformitate cu O.M.E.C.Ș. nr. 5071/31.08.2016  şi Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4801/31.08.2010 Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016-2017:

Art.29. – (1) Elevii surprinși având asupra lor manuale, dicționare, notițe, însemnări, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinși copiind în timpul desfășurării Evaluării Naţionale, comunicând cu ceilalți elevi sau comițând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectivă; tentativa de fraudă se pedepsește în același mod.

(2) În situația în care frauda este dovedită după evaluarea lucrării, nota obținută prin fraudă se anulează şi se înlocuiește cu nota 1 (unu).

(3) Orice abatere comisă de elevi şi dovedită cu probe, se sancționează conform Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele multiplicate nu se iau în considerare.

Durata fiecărei probe scrise este de 120 minute din momentul primirii subiectului de către fiecare elev.

en2017-repartizare

Iun 16

Încheierea situației școlare la clasa a XII-a

Elevele Andra-Nicole Roșu (clasa a XII-a E) și Cristina Sarafinescu (clasa a XII-a G) sunt așteptate în data de 21 iulie în vederea încheierii situației școlare.

Scan1

Iun 12

BAC 2017, proba C: Repartizarea candidaților

Descarcă:

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR:

 • Proba C de examen începe la ora 13.00, în ziua de 14 iunie 2017, cu proba de audiție, respectiv proba scrisă
 • Accesul elevilor în săli se face în intervalul orar 12.15-12.30.
 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate, C.I., sau a paş
 • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., cu excepţia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoanele mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

         SĂLILE DE EXAMEN la probele de audiție și scrise sunt cele de la etajul I (I.1, I.2, I.3) și toate sălile de la etajul al II-lea.

         SALA DE BAGAJE: P. 1.

REPARTIZARE SCRIS

În zilele de 15, 16 iunie 2017 se desfășoară proba orală după cum urmează:

 • 15, 16 iunie 2017 – limba engleză
 • 16 iunie 2017 – limba franceză

În ziua de 15 iunie 2017, proba orală începe la ora 9.00, iar în ziua de 16 iunie, la ora 10.00.

Elevii se pot prezenta cu cel puțin 45 de minute mai devreme decât ora programată.

 

SĂLILE DE EXAMEN la proba orală sunt:

 • LIMBA ENGLEZĂ- Comisia 1 : Sala P.5. (în zilele de 15 și 16 iunie 2017)
 • LIMBA ENGLEZĂ- Comisia 2 : Sala P.6. (în ziua de 15 iunie 2015)
 • LIMBA FRANCEZĂ – Comisia 3 : Sala P.1. (în ziua de 16 iunie 2017)
 • LIMBA FRANCEZĂ – Comisia 4 : Sala P.2. (în ziua de 16 iunie 2017)
REPARTIZARE ORAL

Iun 07

BAC 2017, proba D: Repartizarea candidaților

Descarcă: 🎓 link 🖱️

În atenția candidaților:

 • Proba D de examen începe la ora 13.00, în zilele de 9, 12, 13 iunie 2017.
 • Accesul elevilor în săli se face în intervalul orar 12.15-12.30.
 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate, C.I., sau a paşaportului.
 • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu excepţia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

SĂLILE DE EXAMEN sunt:

 • LABORATOR 1 DE INFORMATICĂ
 • LABORATOR 2 DE INFORMATICĂ
 • SALA I. 8.

SALA DE BAGAJE: I.6.

REPARTIZARE ELEVI COMPETENTE DIGITALE

Iun 01

La mulți ani, copilărie minunată !

– textul și imaginile au fost „furate” de pe pagina de facebook
a doamnei învățătoare Florentina Dănilă, căreia, asemeni, îi dorim mulți ani fericiți și luminoși! –

Te porneşti de dimineaţă liniştit, cu planurile tale, cu ceva bani în portofel şi înarmat cu sacoşe pentru cumpărături. Cineva trebuie să facă şi asta! Mergi pe trotuar, regulamentar, cufundat în gândurile tale şi încântat de liniştea din jur şi de verdele crud care îţi zâmbeşte din toate părţile. Deodată…

„Hei! Fii atentă pe unde calci! Mi-ai deranjat rochiţa cu volane!”

Tresari speriată, te uiţi în jur ca să vezi pe cine ai deranjat din neatenţie şi ca să-ţi ceri scuze civilizat. Nimeni! Te gândeşti că ţi s-a părut sau… nu a fost destul de tare cafeaua de dimineaţă şi încă nu te-ai trezit! Îţi continui drumul cu ceva mai multă atenţie la ce se întâmplă în jur. Dar…

„Of, Doamne! Adulţii ăştia grăbiţi! Nu mai au timp de copilării! Uite! Mi-ai stricat şotronul!”

De data asta chiar intri în panică. Ceva nu este în regulă cu tine sau …cu ce-i în jur!

Ba da! Stai liniştită! Totul este în perfectă regulă! Dacă priveşti puţin mai jos, pe asfalt, nu numai la înălţimea ochilor tăi de adult, vezi că acolo a apărut o lume …din cretă!

Da! Da! O lume din cretă colorată! Normal! E 1 IUNIE! Mânuţele mici şi talentate s-au împrietenit cu cretele colorate şi au pornit la lucru pe asfalt, pe trotuar. Aici …e câmp bun de acţiune! Nu tu foaie mică, nu tu margini care încorsetează! Libertate! Căsuţa lui Azor e cât o vilă cu două etaje! Tortul copiilor seamănă cu Everestul! Iar soarele… e cât roata carului! Cei care i-au supărat sunt mici, mici …cât furnicile sau nici nu mai apar, ca să nu strice farmecul vieţii!

Dacă nu vine ploaia – și sigur şi ea este furată de frumuseţea desenelor! – priveşte lumea colorată de pe asfalt: e lumea lor …a MICILOR, care ne invită pe noi, MARII, să nu uităm că am fost şi noi ca ei şi eram fericiţi doar cu câteva crete colorate şi o bucată de trotuar! Iar acea bucăţică de trotuar e a noastră, a tuturor!

LA MULŢI ANI, COPILĂRIE MINUNATĂ!

prof. Florentina Dănilă

Older posts «