Previous Next

Feb 12 2018

BAC 2018, proba D: Repartizarea candidaților

Descarcă: 🎓 link 🖱

În atenția candidaților:

 • Proba D de evaluare a competențelor digitale se desfășoară în zilele de 16, 19 și 20 februarie 2018 și începe la ora 13.00.
 • Accesul elevilor în săli este permis pe baza CI sau a pașaportului în intervalul orar 12.15-12.30.
 • Se interzice elevilor să pătrundă în sala de examen cu orice fel de lucrări (manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Rezolvarea subiectelor pe ciorne sau pe foile cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
 • În timpul desfășurării probei, candidații nu comunică în nici un fel între ei.
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.
 • Fiecare candidat va trece pe foaia de examen, în colțul din stânga sus, numărul aflat pe eticheta calculatorului la care a fost repartizat, precum și clasa din care face parte.
 • Proba D de evaluare a competențelor digitale constă în rezolvarea următoarelor:
  • FIȘA A, în intervalul 13.00-13.15 (15 minute), cu cerințe a căror rezolvare necesită conectare la internet. Fișa A va fi predată profesorului asistent după aceste 15 minute, când se întrerupe și conectarea la internet.

  • FIȘA B, pe care elevul o primește după predarea Fișei A, și pentru a cărei rezolvare se alocă 75 de minute (13.15-14.30).

 • La sfârșitul celor 90 de minute, elevul predă asistentului următoarele documente de examen:
  • Foaia de examen pe care a rezolvat fișele de lucru;
  • Directorul examen de pe calculator, redenumit calculator_data probei (exemplu ex_10_16.02.2018, pentru calculatorul nr.10)
  • Fișa B cu subiectul xeroxat.
  • Candidații semnează în procesul verbal de predare a documentelor de examen și menționează în acest proces-verbal dimensiunea totală pe disc, în octeți (bytes), a directorului calculator_data probei.

  COMPET DIGITALE

Feb 10 2018

ORAR MODIFICAT pentru semestrul al II-lea !

Data generării: 10.02.2018

Feb 07 2018

BAC 2018, proba A: Repartizarea candidaților

Descarcă: 🎓 link 📚

În atenția candidaților:

 • Proba A de examen începe la ora 9, cu respectarea planificării.
 • Candidații se vor prezenta cu cel puțin 60 de minute înainte de ora planificată pentru susținerea probei.
 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate, C.I., sau a paşaportului.
 • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu excepţia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Sălile de examen:

 • Sala II.8 – Comisia Română I – clasele a XII-a A, D, G, H
 • Sala II.7 – Comisia Română II  – clasele a XII-a B, C, E, F
 • Sala II.6 – Sală de bagaje
REPART ORAL ROM

 

Ian 30 2018

Urban Style – artă pe străzile Botoșanilor

Liceenii noștri și cei de la „Ștefan Luchian”, îndrumați de doamna profesoară Marinela Asăvoaie și răspunzând îndemnului artistic I have something to s(pr)ay,  au creat ceea ce se vede în clipul de mai jos – o lung-circuitare a orașului cu graffiti art și street art. Manifestarea – auto-autorizată, ca tot ce intră în sfera artei stradale (cf. Peter Bergtsen, cit. de Ulrich Blanché) – a fost sprijinită totuși de anumite autorități, printre ele numărându-se și doamna profesoară Roxana Vatavu, directorul adjunct al școlii, căreia i se aduc mulțumiri în comunicatul de presă  remis către stiri.botosani.ro.

Iată comunicatul de presă amintit:

„Arta este un concept variat, schimbător, imprevizibil. O definiție absolută în termenii unei ştiințe exacte i-ar limita și mai mult sfera de manifestare, iar în ceea ce privește arta stradală, graffiti-art, este important de menționat că locul și mesajul fac diferența dintre vandalism și artă.

În Botoșani își face simțită din ce în ce mai mult prezența acest fenomen.

Din dorința de a se alinia orașelor care promoveaza arta stradală (București, Timișoara, Cluj, Oradea, Brașov, Bistrița, Bacău), elevii Liceului de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani, alături de elevii Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga”, sub îndrumarea doamnei profesoare Marinela Asăvoaie, au transformat spațiul urban într-un aerisit atelier de art-graffiti. O galerie de artă permanentă în aer liber.

Proiectul URBAN STYLE s-a realizat pe o perioadă de 3 săptămâni, timp în care aceștia s-au familiarizat cu tehnici specifice: aerograf, spray, cretă, stencil, materiale 3D. Această inițiativă a fost spijinită pe deplin de către conducerea Liceului de Artă „Ștefan Luchian”, director: prof. Beatrice Păpădie, respectiv Liceului Pedagogic „N.Iorga” Botoșani, director adjunct: prof. Roxana Vatavu.

Cu acest prilej le mulțumim pentru sprijinul acordat, în speranța că astfel de proiecte vor fi susținute în continuare, transmit organizatorii evenimentului.”

Ian 24 2018

Graficul concursurilor și olimpiadelor județene

Descarcă: format pdf

calendar_2_