18 IUNIE 2021

REZULTATELE PROBELOR DE APTITUDINI, CLASA A IX-A, PROFIL PEDAGOGIC

rezultate aptitudini pedagogie

 

Descarcă:

CEREREA DE ÎNSCRIERE la profilul pedagogic
Ordinul M.E.C. Nr. 5457/2020
Calendarul admiterii
Metodologia organizării și desfășurării admiterii
Metodologia organizării și desfășurării probelor de aptitudini

PROBELE DE APTITUDINI:

Graficul organizării/echivalării probelor de aptitudini pentru admiterea în liceu,
profil pedagogic
Specializările Învăţători-educatoare și educator-puericultor

07-14 iunie 2021: ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI:

ACTE NECESARE:

1. Cerere tip (se descarcă de pe site-ul unității noastre, pedabt.ro)
2. Fișă de aptitudini, Anexă la fișa de înscriere la admiterea în clasa a IX-a filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările
3. Copie certificat de naștere
4. Copie carte de identitate

Unitatea de învățământ gimnazial unde este înmatriculat candidatul de clasa a-VIII-a completează fișa de aptitudini conform Anexei 2 la ordinul ME nr. 3721/2021 și transmite documentele mai sus-menționate către Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani pe adresa de email pedagogic_niorga@yahoo.fr.
Documentele vor fi scanate într-un singur document pdf și va fi denumit cu numele și prenumele candidatului și școala/localitatea de unde provine (ex: nume și prenume elev_Scoala nr. ……..-urban sau nume și prenume elev_localitatea- rural)
Pe cerere se vor completa opțiunile pentru cele 2 specializări în ordinea dorita.
În vederea creșterii șanselor de a fi admis la profilul pedagogic, va rugam să îndrumați candidații să completeze ambele opțiuni de specializare.

15-18 iunie 2021: ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI

18 iunie: COMUNICAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI

OFERTA DE ȘCOLARIZARE 2021-2022

Clasele a IX-a

Nivel Filieră Profil Specializarea / Domeniul Nr. clase
Liceal-zi, clasa a IX-a Vocațională Pedagogic Învățători-educatoare 2
Liceal-zi, clasa a IX-a Vocațională Pedagogic Educatori-puericultori 1
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Uman Științe sociale 2
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Uman Filologie 1
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Real Matematică-informatică 1
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Real Științe ale naturii 1