ADMITERE

OFERTA DE ȘCOLARIZARE 2017-2018

Clasele a IX-a

 

Nivel Filieră Profil Specializarea / Domeniul Nr. elevi Nr. clase
Liceal-zi, clasa a IX-a Vocațională Pedagogic Învățători-educatoare 56 2
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Uman Științe sociale 56 2
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Uman Filologie 28 1
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Real Matematică-informatică 28 1
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Real Științe ale naturii 56 2

Calculul mediei

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2017-2018 1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de …

Calendar

Pregătirea admiterii 3 februarie 2017 – Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii 1 martie 2017 – Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a …

Metodologie

Descărcați: ⌖ link

Ordinul MENCȘ

Descărcați: ⌖ link

Probele de aptitudini

Graficul organizării probelor de aptitudini pentru admiterea în liceu, profil învăţători-educatori – an şcolar 2017 -2018 – 22-23 mai 2017: ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI: • 22.05.2017: orele 8-19 • 23.05.2017: orele 8-19 ACTE NECESARE: 1. Cerere tip (se completează la liceu în momentul înscrierii) 2. Anexă fișă înscriere, în original, eliberată de unitatea de …