Calculul mediei de admitere
utilizate pentru admiterea în învățământul liceal
pentru anul școlar 2018-2019

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 ABS + 0,8 EN

unde:

  • MA = media de admitere;
  • ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
  • EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

(Anexa nr. 2 la ordinul MECS nr.5.082 /31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017)