Graficul organizării probelor de aptitudini pentru admiterea în liceu,
profil învăţători-educatori

Descarcă ⊕ PDF

13-14 mai 2019: ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI:
• 13.05.2019: orele 8-19
• 14.05.2019: orele 8-19

ACTE NECESARE:
1. Cerere tip (se completează la liceu în momentul înscrierii)
2. Anexă fișă înscriere, în original, eliberată de unitatea de învățământ de la care provine candidatul
3. Certificat de naștere și carte de identitate – copii certificate, conform cu originalul
4. Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „clinic sănătos”

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI:

Joi, 16.05.2019
ora 8.30: interviu și proba de aptitudini muzicale

Vineri, 17.05.2019
ora 8.30: proba de aptitudini artistice
ora 12.00: proba de aptitudini fizice

Luni, 20.05.2019
ora 12.00: afișarea rezultatelor

La probele de aptitudini candidații vor avea asupra lor următoarele:
• la proba de aptitudini artistice: pensule, culori de apă (acuarele, guașe sau tempera), vas pentru apă, creion negru, radieră
• la proba de aptitudini fizice: echipament sportiv, pantofi sport (pentru sala de sport)

Candidații se vor prezenta în concurs cu actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea în concurs.

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI:

1. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I-VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

2. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influențare selectivă a aparatului locomotor;
b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programa claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerință de timp (implică un efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt:
• memorie motrică şi coordonare;
• starea funcțională a coloanei vertebrale;
• funcție normală a sistemului cardio-respirator.

3. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt:
• receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;
• încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.

4. Interviu

Interviul constă în:
a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
b) lectura la prima vedere;
c) participare la o conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție etc.).
Aptitudinile investigate sunt:
• capacitatea de a comunica și argumenta;
• dicția.

NOTĂ:
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini.