Descarcă:

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR:

 • Proba C de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, formată din proba de audiție și respectiv din proba scrisă, se desfășoară în ziua de miercuri, 12.06.2019.
 • Accesul elevilor în săli este permis pe baza CI sau a pașaportului în intervalul orar 11.15-11.30.
 • Se interzice elevilor să pătrundă în sala de examen cu orice fel de lucrări (manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Rezolvarea subiectelor pe ciorne sau pe foile cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
 • În timpul desfășurării probei, candidații nu comunică în nici un fel între ei.
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, începe la orele 12.00.

Proba scrisă, cu durata de 120 de minute, începe la orele 13.00.

Sălile de examen sunt la etajul II.

Sală de bagaje: P.1.

REPARTITIE LIMBI STRAINE SCRIS 12.06.2019
 • Proba C de evaluare a competențelor lingvistice – ENGLEZĂ ȘI FRANCEZĂ – Proba ORALĂ are loc în ziua de joi, 13.06.2019, începând de la ora 9.00, cu respectarea planificării.
 • Candidații se vor prezenta cu cel puțin 60 de minute înainte de ora planificată pentru susținerea probei.
 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate, C.I., sau a paşaportului.
 • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu excepţia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Sălile de examen pentru PROBA C – Engleză și Franceză – Proba ORALĂ sunt:

 • Comisia ENGLEZĂ 1Sala de muzică
 • Comisia ENGLEZĂ  2Sala II 8
 • Comisia ENGLEZĂ  3Sala II 7
 • Comisia FRANCEZĂSala II 9

Sală de bagaje: sala II.6