Depunerea contestațiilor se realizează în centru de examen în data de 25 august 2023, intervalul orar 1200-1800.
Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o cerere-tip în care menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, cererea-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.
Semnătura trebuie să fie olografă (scrisă de mână) și nu electronică.
Cererea tip completată va fi însoțită de o copie după actul de identitate și un număr de telefon pentru confirmarea cererii.
Contestațiile transmise prin mijloace electronice se vor face NUMAI la adresa de e-mail:

bacalaureat2023laurian@gmail.com

Cererea (modelul) poate fi descărcată de pe site-ul Inspectoratului Școlar Botoșani: https://isjbotosani.ro/wp-content/uploads/2023/02/Model-cerere-contestatie-BAC-2023.pdf.