Descarcă: 🎓 link 📚

În atenția candidaților:

  • Proba A de examen începe la ora 9, cu respectarea planificării.
  • Candidații se vor prezenta cu cel puțin 60 de minute înainte de ora planificată pentru susținerea probei.
  • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate, C.I., sau a paşaportului.
  • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu excepţia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
  • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
COMISII ROMANA