Descarcă: 🎓 link 🖱

În atenția candidaților:

  • Proba D de evaluare a competențelor digitale se desfășoară în zilele de 7, 10 și 11 iunie 2019 și începe la ora 13.00.
  • Accesul elevilor în săli este permis pe baza CI sau a pașaportului în intervalul orar 12.15-12.30.
  • Se interzice elevilor să pătrundă în sala de examen cu orice fel de lucrări (manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
  • Rezolvarea subiectelor pe ciorne sau pe foile cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
  • În timpul desfășurării probei, candidații nu comunică în nici un fel între ei.
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.
  • Fiecare candidat va trece pe foaia de examen, în colțul din stânga sus, numărul aflat pe eticheta calculatorului la care a fost repartizat.
  • Proba D de evaluare a competențelor digitale constă în rezolvarea următoarelor:
   • FIȘA A, în intervalul 13.00-13.15 (15 minute), cu cerințe a căror rezolvare necesită conectare la internet. Fișa A va fi predată profesorului asistent după aceste 15 minute, când se întrerupe și conectarea la internet.

   • FIȘA B, pe care elevul o primește după predarea Fișei A, și pentru a cărei rezolvare se alocă 75 de minute (13.15-14.30).

 • La sfârșitul celor 90 de minute, elevul predă asistentului următoarele documente de examen:
   • Foaia de examen pe care a rezolvat fișele de lucru;
   • Directorul examen de pe calculator, redenumit ex_nr.calculator_data probei (exemplu ex_10_11.06.2019, pentru calculatorul nr. 10, în ziua de 11 iunie)
   • Fișa B cu subiectul xeroxat.
  • Candidații semnează în procesul verbal de predare a documentelor de examen și menționează în acest proces-verbal dimensiunea totală pe disc, în octeți (bytes), a directorului ex_nr.calculator_data probei.
  Programare digitale 2019