Descarcă:


CALENDAR (prima sesiune)

3-10 iunie – Înscrierea candidaţilor
11-17 iunieEchivalarea și recunoașterea competenţelor lingvistice și digitale – probele A, B, C, D
22 iunieLimba şi literatura românăproba E) a) – proba scrisă
23 iunieLimba şi literatura maternăproba E) b) – proba scrisă
24 iunieProba obligatorie a profiluluiproba E) c) – proba scrisă
25 iunieProba la alegere a profilului şi specializăriiproba E) d) – proba scrisă
30 iunieAfişarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestaţiilor (orele 16:00-20:00)
1-4 iulieRezolvarea contestaţiilor
5 iulieAfişarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea justificată a comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, susținerea probei/probelor scrise pe baza subiectului de rezervă, după caz, în după-amiaza aceleiași zile sau după finalizarea ultimei probe scrise prevăzută în prezenta anexă, prelungirea perioadei de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor. De asemenea, în funcție de evoluția pandemiei COVID-19, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba modificarea calendarului examenului de bacalaureat național-2020.

OMEC-nr.-4307-2020