Descarcă:

Ordinul ME nr. 5242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2023

Calendarul celor două sesiuni

Programele disciplinelor

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat

CALENDAR

– cf. OME nr. 5242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2023

Sesiunea iunie-iulie 2023

29 mai-7 iunieÎnscrierea candidaţilor la prima sesiune

2 iunieÎncheierea cursurilor claselor a XII-a /  a XIII-a

12-14 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba românăproba A

14-15 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternăproba B

14-16 iunie – Evaluarea competenţelor digitale proba D

19-21 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internaționalăproba C

26 iunieLimba şi literatura românăproba E) a) – proba scrisă

27 iunieProba obligatorie a profiluluiproba E) c) – proba scrisă

28 iunieProba la alegere a profilului şi specializăriiproba E) d) – proba scrisă

29 iunieLimba şi literatura maternă proba E) b) – proba scrisă

3 iulieAfişarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestaţiilor (orele 12:00-18:00)

4-6 iulieRezolvarea contestaţiilor

7 iulieAfişarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2023

17-24 iulie – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

7-8 august – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba românăproba A

8 august – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternăproba B

9 august – Evaluarea competenţelor digitale proba D

10-11 august – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internaționalăproba C

16 august – Limba şi literatura românăproba E) a) – proba scrisă

17 august – Proba obligatorie a profiluluiproba E) c) – proba scrisă

18 augustProba la alegere a profilului şi specializăriiproba E) d) – proba scrisă

21 augustLimba şi literatura maternă proba E) b) – proba scrisă

25 augustAfişarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestaţiilor (orele 12:00-18:00)

26-28 augustRezolvarea contestaţiilor

29 augustAfişarea rezultatelor finale

 

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.