Descarcă:

Vezi, de asemeni și:

  • Ordinul MEN nr. 4824/2018 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar


CALENDAR

Sesiunea iunie-iulie 2019

27-31 maiÎnscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
3-4 iunieEvaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba românăproba A
5-6 iunieEvaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternăproba B
7, 10*-11 iunieEvaluarea competenţelor digitaleproba D
12-13 iunieEvaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţionalăproba C
1 iulieLimba şi literatura românăproba E) a) – probă scrisă
2 iulieLimba şi literatura maternăproba E) b) – probă scrisă
3 iulieProba obligatorie a profiluluiproba E) c) – probă scrisă
4 iulieProba la alegere a profilului şi specializăriiproba E) d) – probă scrisă
8 iulieAfişarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestaţiilor (orele 12:00-16:00)
9-12 iulieRezolvarea contestaţiilor
13 iulieAfişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2019

15-19 iulieÎnscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
26 iulie – Înscrierea candidaţilor, care au promovat examenele de corigență
21 augustLimba şi literatura românăproba E) a) – probă scrisă
22 augustLimba şi literatura maternăproba E) b) – probă scrisă
23 augustProba obligatorie a profiluluiproba E) c) – probă scrisă
26 augustProba la alegere a profilului şi specializăriiproba E) d) – probă scrisă
27, 28 augustEvaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba românăproba A
29 august – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternăproba B
30 august, 2 septembrieEvaluarea competenţelor digitaleproba D
2-3 septembrie Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţionalăproba C
3 septembrie – Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00-16:00)
3-6 septembrie – Rezolvarea contestaţiilor
7 septembrie – Afişarea rezultatelor finale

* Candidații de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2019, sărbătoresc Rusaliile, pot fi programați pentru susținerea probei D în datele de 7 și 11 iunie 2019.

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

LISTA DISCIPLINELOR

Anexa 1 Lista Disciplinelor