Descarcă:

Ordinul MEC nr. 5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2020

Calendarul celor două sesiuni

Programele disciplinelor

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat

Ordinul MEC pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul MECTS nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat


CALENDAR

Sesiunea iunie-iulie 2021

31 mai-4 iunie – Înscrierea candidaţilor

4 iunie – Încheierea cursurilor claselor a XII-a /  a XIII-a

14-16 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba românăproba A

16-17 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternăproba B

18-23 iunie – Evaluarea competenţelor digitale proba D

23-25 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internaționalăproba C

28 iunieLimba şi literatura românăproba E) a) – proba scrisă

29 iunieProba obligatorie a profiluluiproba E) c) – proba scrisă

30 iunieProba la alegere a profilului şi specializăriiproba E) d) – proba scrisă

1 iulieLimba şi literatura maternă proba E) b) – proba scrisă

5 iulieAfişarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestaţiilor (orele 12:00-18:00)

6-9 iulieRezolvarea contestaţiilor

9 iulieAfişarea rezultatelor finale


Sesiunea august – septembrie 2021

19-26 iulie – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august – Limba şi literatura românăproba E) a) – proba scrisă

17 august – Proba obligatorie a profiluluiproba E) c) – proba scrisă

18 augustProba la alegere a profilului şi specializăriiproba E) d) – proba scrisă

19 augustLimba şi literatura maternă proba E) b) – proba scrisă

23-24 august – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba românăproba A

25 august – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternăproba B

26-27 august – Evaluarea competenţelor digitale proba D

30-31 august – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internaționalăproba C

31 augustAfişarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestaţiilor (orele 12:00-18:00)

1-3 septembrieRezolvarea contestaţiilor

3 septembrieAfişarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea justificată a comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, susținerea probei/probelor scrise pe baza subiectului de rezervă, după caz, în după-amiaza aceleiași zile sau după finalizarea ultimei probe scrise prevăzută în prezenta anexă, prelungirea perioadei de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.