Bacalaureat

Descarcă:

Calendarul examenului de bacalaureat

Sesiunea iunie-iulie 2018 29 ianuarie-2 februarie – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 25 mai – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 12-13 februarie – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 14-15 februarie – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 16, …

Competențe lingvistice

Lista disciplinelor

Anexa 1 Lista Disciplinelor 2011[1]

Metodologie

Anexa_2_Metodologia_bacalaureat_2011

Programe

Sesiunea specială

Descarcă Ordinul de ministru Calendarul