Sesiunea iunie-iulie 2018

29 ianuarie-2 februarieÎnscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
25 mai Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
12-13 februarieEvaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba românăproba A
14-15 februarieEvaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternăproba B
16, 19-20 februarieEvaluarea competenţelor digitaleproba D
21-22 februarieEvaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţionalăproba C
25 iunieLimba şi literatura românăproba E) a) – probă scrisă
26 iunieLimba şi literatura maternăproba E) b) – probă scrisă
27 iunieProba obligatorie a profiluluiproba E) c) – probă scrisă
28 iunieProba la alegere a profilului şi specializăriiproba E) d) – probă scrisă
4 iulieAfişarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestaţiilor (orele 12:00-16:00)
5-8 iulieRezolvarea contestaţiilor
9 iulieAfişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2018

10-13 iulieÎnscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie – Înscrierea candidaţilor, care au promovat examenele de corigență, la a doua sesiune de examen
20 augustLimba şi literatura românăproba E) a) – probă scrisă
21 augustLimba şi literatura maternăproba E) b) – probă scrisă
22 augustProba obligatorie a profiluluiproba E) c) – probă scrisă
23 augustProba la alegere a profilului şi specializăriiproba E) d) – probă scrisă
24, 27 augustEvaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba românăproba A
28 august – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternăproba B
29-30 augustEvaluarea competenţelor digitaleproba D
30-31 augustEvaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţionalăproba C
1 septembrie – Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00-16:00)
2-5 septembrie – Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie – Afişarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.