Elevii clasei a X-a D, împreună cu doamna profesoară Violeta Nanu, diriginta lor, și cu doi elevi din clasa a XI-a E, au participat la Proiectul Internaţional FII EUROPEAN ŞI PROMOVEAZĂ EGALITATEA DE GEN ÎN ŞCOALA TA, organizat de ISJ Sălaj, Grădinţa cu PP „Ion Creangă”, „Asociaţia Ion Creangă” – Zalău şi St. Mary & St. Thomas Aquinas Catholic School, Gateshead, England. La proiect au participat Colegiul Naţional „Silvania“ din Zalău, Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Zalău, alte şcoli şi licee.

SCOPUL PROIECTULUI

Promovarea specificităţii, parteneriatului şi a egalităţii de gen în şcoală.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

  • identificarea rolului dimensiunii de gen în educaţie;
  • promovarea specificităţii, parteneriatului şi a egalităţii de gen încă din perioada preşcolară;
  • identifcarea dimensiunii de gen în materialele curriculare şi în modul de organizare a spaţiului fizic al sălii de grupă / clasă.

Grup ţintă: cadre didactice şi copii din învăţământul preuniversitar românesc şi internaţional.

Elevii au participat la toate activităţile proiectului care au cuprins dezbateri pe baza unor prezentări ppt, filme, studiu de caz, anchetă pe baza de chestionar, care au avut ca temă problematica de gen în educaţie.

Tot în cadrul activităţilor proiectului, elevii au realizat frumoase postere şi colaje, care au fost premiate.

  • Victor Crăciun, clasa a XI-a E – Premiul I
  • Roxana Vătămănescu, clasa a X-a D – Premiul II

Profesor coordonator şi îndrumător al lucrărilor:  Violeta Nanu.