LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Bogdan
Archip

Mihaela
Cîşlariu

Mariana
Damian

Luminiţa
Gheorghiu

Carmen
Hriţuc

Ciprian
Manolache

Alina
Mavrescu

Mihaela
Pancu

Liliana
Siustis

Luminiţa
Stoica

Lucia
Ştefănescu

LIMBA LATINĂ

Mariana Damian

Carmen Hriţuc

LIMBA ROMANI

Genoveva Balan

Jupiter Borcoi

LIMBA ENGLEZĂ

Monica
Băltoi

Gabriela
Cozma

Mihaela
Epure

Cătălina
Melniciuc

Iulia
Ostafi

Mirela-Ofelia
Sănduleanu

Andreea
Şalariu

Emilian
Ștefan

LIMBA FRANCEZĂ

Brînduşa
Belciug

Doina
Catargiu

Alina
Donisă

Meda
Ieremciuc

Geanina
Ipate

LIMBA GERMANĂ

Mihaela Epure

LIMBA RUSĂ

Mariana Grosu

MATEMATICĂ

Gabriela
Corduneanu

Liviu
Creţu

Carmen
Jîjîie

Laurenţiu
Macovei

Vasile
Mardare

Bogdan
Maxim

Dana
Panaete

Silvia
Pavăl

Liviu
Tiron

Daniela
Vicol

FIZICĂ

Carmen-Rodica
Egner

Violeta
Nanu

Nelu
Ţibichi

Adriana
Vatavu

CHIMIE

Olivia
Gornea

Romeo
Lehăduș

Roxana
Vatavu

BIOLOGIE

Carmen Butnaru

Diana Cărbunaru

Gabriela Huțanu

ISTORIE

Vasile Axinie

Jeni Boicu

Aurora Filip

GEOGRAFIE

Angela Ciobanu

Aurora-Simona Filip

Dragoș Racu

Constanța Seniuc

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Iolanda Axiniei

Radu Beșleagă

Viorica Corolea

Speranţa Lemny

Cristina Manolache

Marilena Mardare

George Toma

RELIGIE

Delia
Axinte

Radu
Gonciar

Camelia
Mărginean

Pr. Marian
Precob

ARTE

Cătălina Felicanu

Ana-Maria Ionescu

Valentin Lupu

Laurențiu Palade

Petronela Țurcanu

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Liviu Cîșlariu

Daniel Cojocaru

Adrian Faur

Stelian Lozneanu

INFORMATICĂ

Gheorghe Carmocanu

Cătălina Gireadă

Mihaela Honceriu

Monica Nicolau

Simona Niculică

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ

Minodora Găină