Apasă pe {link} dacă vrei să descarci CEREREA DE MOTIVARE A ABSENȚELOR cauzate de motive de ordin familial:

{link}

Acest act se completează de către unul dintre părinți sau de către tutorele elevului ce urmează a fi învoit. După cum se vede în partea de sus a documentului, cererea urmează a fi aprobată sau nu, mai întâi de către diriginte, iar mai apoi de către direcțiunea școlii.
Unul din motivele ce pot genera dezacordul este abuzul de astfel de cereri. Conform art. 80 din Regulamentul de Ordine Interioară, elevii pot absenta pe motive de ordin familial cel mult șapte zile pe an. Nu este însă nici în interesul școlii, nici în cel al elevului, ca această limită să fie atinsă sau depășită.
Un alt motiv este falsul în aceste acte. El nu va duce la motivarea absențelor, ci la scăderea notei la purtare cu un punct, conform aceluiași articol din Regulamentul citat.