Oferta de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025

o clasă tradițională – 22 de locuri, program 8-12, prof. Mihaela Siminiceanu

o clasă – Alternativa educațională STEP BY STEP – 22 de locuri, prof. Cătălina Dughilă și Olivia Popa

Legislație:OME nr. 4019 din 15.03.2024 Metodologie inscriere inv. primar 2024-2025

📝

ACTE NECESARE

Cerere-tip de înscriere
Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal. Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
Copie şi original – certificatul de naştere al copilului
Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul)
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul)

CONTACT
Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”
Municipiul Botoșani
Str. I.I.C.Brătianu Nr. 65
telefon: 0231512132
fax: 0231512132
e-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
http://www.pedabt.ro
TELVERDE JUDEȚEAN 0800816231- BOTOȘANI

Străzi arondate Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani

Str. Tudor Vladimirescu (de la intersecția cu str. Ion Pillat până la intersecția cu str. Victoriei)
Aleea Iazului
Aleea / Str. Gheorghe Hasnas
str. Călugăreni
Aleea Grădinarilor
Str. Ion Pilat (de la intersecția cu str. Tudor Vladimirescu la intersecția cu str. Victoriei)
Aleea Dimitrie Lemnea
Str. Dragoș Vodă
Aleea M. Kogălniceanu
Str. Carpati
Str. Mărăști
Str. Nucilor
Str. Victoriei (de la intersecția cu str. Ion Pillat până la intersecția cu str. Tudor Vladimirescu)
Str. Petru Rareş
Str. Furtunei
Aleea Cronicarilor
Str. Petru Maior
Str. Humăriei
Str. Ion Creangă
Str. Tunari
Str. Vasile Conta
Str. Baciului
Str. Sălciilor
Str. Popa Șapcă
Aleea Cernavodă / str. Cernavodă
Str. Bujor
Aleea Ostaşilor
Str. Militari
Drumul Tătarilor
Str. Eternităţii
Str. A.T. Laurian
Str. Alexandru cel Bun (de la intersecția cu str. Victoriei la str. Ion Pillat)
Aleea Humulești
Str. Poștei
Aleea Albinei
Str. Independenței (de la intersecția cu str. Ion Pillat până la intersecția cu str. Dragoș Vodă)
Str. Nicolae Leon
Str. Grigore Antipa
Aleea Victor Tufescu
Str. I. C. Brătianu

Calendarul înscrierii

Calendar-inscriere-2024-25

Legislație & legături utile

Criterii de departajare
Ziua porților deschise
Lista circumscripțiilor școlare din municipiul Botoșani
Metodologie
Calendarul înscrierii
Întrebări frecvente