Liceul Teoretic  “N.Iorga” Botosani  organizeaza concurs pentru ocuparea postului de

BUCATAR

1 norma  perioada nedeterminata

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate la înscriere se depun la secretariatul unităţii în intervalul orar 8:00-16:00, până la data de 21 OCTOMBRIE 2013, ora 14.

ACTE  NECESARE

Cerere înscriere;

Copie xerox după cartea/ buletinul de identitate;

Copie xerox după actele de studii; certificat de calificare

Curriculum vitae;

Scrisoare de intenţie;

Cazier judiciar;

Adeverinţă medicală.

Copie xerox carte de munca  sau  extras din REVISAL

Copiile de pe actele necesare  se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de serviciul secretariat.

Concursul pentru ocuparea postului de BUCATAR  constă în:

1.  selectia de dosare             23.10.2013

2.  susţinerea unei probe scrise  din bibliografia anuntata         28.10.2013

3.  susţinerea probei practice        30.10. 2013

                    

       Cerinţele postului 

  • Calificare bucătar sau certificate curs calificare – bucătar;
  • Abilităţi de comunicare şi relaţionare bună în echipă.

DIRECTOR,

PROF. MIRELA SANDULEANU

 

BIBLIOGRAFIE

 

POST BUCATAR

 

 

  1. Norme P.S.I./2000 – emise de Min.Educaţiei şi Cecetării;
  2. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
  3. Norme de igienă în unităţi de alimentaţie publică;
  4. Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale, cu completarile si modificarile ulterioare..
  5. Hotararea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor  alimentare.
  6. Legea nr.53/2003 – Codul muncii  cu modificarile ulterioare

DIRECTOR,

PROF.MIRELA SANDULEANU