munch 7

Friedrich Nietzsche în viziunea marelui artist norvegian Edvard Munch, de la a cărui naștere s-au împlinit ieri 150 de ani.

Universitatea de Vest din Timișoara organizează concursul „Din lumea Sofiei”, adresat celor ce vor să devină studenți la Filosofie. Aceștia pot trimite până la 30 aprilie 2014, un eseu de maximum 2000 de cuvinte pe una din temele:

 • Dezvoltarea tehnologiei și binele umanității
 • Dacă pasiunea pentru artă și educarea gustului estetic reprezintă un mod de viață suficient
 • Dacă egalitatea între oameni este posibilă sau nu, în condițiile libertății de acțiune.
 • Dacă dezvoltarea științei a contribuit la îmbunătățirea moravurilor
 • Despre relația dintre identitatea de sine, preferințele personale și judecata celorlalți.
 • Despre raportul între filosofie și credința religioasă
 • Dacă și cum este posibilă garantarea libertății tuturor oamenilor
 • În ce condiții sunt posibile raporturile etice între om și mediul înconjurător?

La sfârșitul lucrării se vor scrie numele și prenumele autorului, codul numeric personal, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul de telefon și liceul de proveniență, precum și datele de contact ale cadrului didactic îndrumător.

Eseul va fi adresat Departamentului de Filosofie și Științe ale Comunicării al Universității, până pe data de 30 aprilie 2014, în următoarele moduri :

 • Tipărit, semnat și închis în plic, prin poștă, la adresa : Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod 300223. Plicul va purta mențiunea „Pentru concursul Din Lumea Sofiei”.
 • Prin fax, la numărul : 0256-592307.
 • Predat personal la Secretariatul Facultății din Universitatea de Vest (camera 233).
 • Prin e-mail, atașat în format PDF, la adresa: concurs.filosofie@pfc.uvt.ro

Cele mai bune eseuri vor fi premiate astfel:

 • Asigurarea a 10 (zece) locuri la admitere sesiunea iulie și septembrie 2014, la specializarea Filosofie, pentru autorii celor mai bune eseuri, premiați cu Diplomă de câștigător.
 • Publicarea eseurilor, cu acordul autorilor, pe blogul studentilor de la Filosofie [http://filosofiepebega.blogspot.ro/]

Întreaga metodologie, fișa de înscriere, amănunte cu privire la redactare ș.a.m.d. găsiți pe site-ul Universității de Vest la adresa: link.  Pentru mai multe informații luați legătura cu profesorii de filosofie ai școlii (domnul Radu Beșleagă și doamna Speranța Lemny).