DOCUMENTE ELEVI

Burse  

Decontarea navetei

Cerere învoire

Programul „Euro 200” – actele necesare

Portofoliul elevului

Religie ortodoxă

DOCUMENTE PROFESORI

Siguranța și sănătatea muncii

Lista salariilor de bază

Grade didactice

Gradul I

Gradul II

Gradaţii de merit

Metodologie, criterii, calendar

Grila de evaluare

Definitivat