DOCUMENTE ELEVI

Burse

Decontarea navetei

Cerere învoire

Programul „Euro 200” – actele necesare

Portofoliul elevului

Religie ortodoxă

Examene de corigență

Teste PISA

DOCUMENTE PROFESORI

Siguranța și sănătatea muncii

Lista salariilor de bază

Grade didactice

Gradul I

Gradul II

Gradaţii de merit

Metodologie, criterii, calendar

Grila de evaluare

Definitivat

Proiectul sistemic „Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”

LEGISLAȚIE

Legea Educației Naționale

Structura anului școlar

LEGISLAȚIA INTERNĂ

Regulamentul intern

Regulament de Organizare şi Funcţionare

Regulamentul de funcționare a internatului

Regulamentul grădinițelor

Regulamentul laboratoarelor de fizică, chimie și biologie

Regulamentul laboratoarelor de informatică

Regulamentul de funcţionare a bazei sportive

Codul de etică al Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga”

Cod etic pentru elevi

Proceduri operaționale

R.O.F.U.I.P.

Modificări 2018

STATUTUL ELEVULUI