Doamna secretar Dorina Cricleviț ne-a procurat cu solicitudine și amabilitate două cereri-tip pe care le puteți descărca de aici încolo de pe site-ul nostru (meniul secundar, sus).
E vorba despre:

I. CEREREA DE MOTIVARE A ABSENȚELOR cauzate de motive de ordin familial.

Acest act se completează de către unul dintre părinți sau de către tutorele elevului ce urmează a fi învoit. După cum se vede în partea de sus a documentului, cererea urmează a fi aprobată sau nu, mai întâi de către diriginte, iar mai apoi de către direcțiunea școlii.
Unul din motivele ce pot genera dezacordul este abuzul de astfel de cereri. Conform art. 80 din Regulamentul de Ordine Interioară, elevii pot absenta pe motive de ordin familial cel mult șapte zile pe an. Nu este însă nici în interesul școlii, nici în cel al elevului, ca această limită să fie atinsă sau depășită.
Un alt motiv este falsul în aceste acte. El nu va duce la motivarea absențelor, ci la scăderea notei la purtare cu un punct, conform aceluiași articol din Regulamentul citat.

II. CEREREA DE DECONTARE A NAVETEI.

La această cerere se vor anexa:
Abonamentul din luna anterioară depunerii cererii.
Factura fiscală eliberată de firma care a asigurat transportul
Copie după buletinul de identitate.
Decontarea navetei se face de către școală, în limitele anumitor sume, potrivit cu prevederile art. 15 din OG 29/2013: maximum 26 de lei/abonament/lună pentru distanțe mai mici de 3 km, iar pentru distanțe mai mari se suplimentează această sumă cu încă 2 lei pentru fiecare kilometru, fără a se depăși valoarea abonamentului lunar.
După completare, cererea va fi depusă la secretariat spre a fi aprobată de doamna director.