Certificare centru ECDL_rotated

ECDL/ ICDL (European / International Computer Driving Licence) este „cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional în peste 100 de ţări și numără până în prezent peste 17 milioane de persoane înregistrate în program.

Permisul ECDL/ ICDL oferă deţinătorului său și probează cunoştinţele IT necesare în noua societate informaţională, ce se află în continuă dezvoltare.” (ecdl.ro)

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” este singurul centru de testare ECDL din județul Botoșani care acordă diplome pentru toate tipurile de candidați.

Centrul  nostru de testare este acreditat din data de 19 mai 2003.

👩‍🏫

Autorizațiile examinatorilor:

🏆

DISTINCȚII

RO 98-locul II in Moldova-2022_rotated

🔔

INFORMAȚII DIVERSE

Avantajele programului ECDL pentru candidaţi (cf. ecdl.ro):

  • Obţinerea unei certificări recunoscute internaţional
  • Deschiderea de noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun sau o bursă în străinătate
  • Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare în carieră
  • Creşterea competenței, încrederii în sine şi motivaţiei
  • Scăderea probabilității de a pierde o ofertă de serviciu
  • O bază pentru specializări ulterioare
  • Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.
  • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile şi Permisul ECDL se recunoaşte la evaluarea dosarului pentru concursuri de ocupare a posturilor didactice.

Reguli generale de testare ECDL (în sală de testare acreditată)

Pentru a promova un test ECDL trebuie să se obţină un punctaj de minim 75%.
Niciun material de testare (subiecte, ciorne, fișiere de lucru) nu poate fi luat de către candidați din sala de testare pe durata testării sau după terminarea acesteia, iar fișierele de lucru nu pot fi păstrate dupa terminarea examinării.
Candidaţii trebuie să înapoieze toate materialele primite înainte de a părăsi sala de testare.
Nicio carte sau alt material ajutător nu poate fi folosit în timpul testului.
Sunt interzise discuţiile între candidaţi pe durata testării ECDL.
Candidaţii se pot adresa doar Examinatorului sesiunii şi numai dacă intervin probleme tehnice.
Candidaţii nu au voie să copieze.
În timpul testării, niciunui candidat nu i se permite să părăsească neînsoţit sala de testare.
Telefoanele mobile ale candidaților trebuie închise.
Candidaţilor le este interzisă folosirea telefoanelor mobile, camerelor foto/video sau oricăror echipamente de înregistrare în timpul testării ECDL.
Pe parcursul testării nu pot fi folosite alte aplicații software decât cele puse la dispoziție de platforma de testare.
Candidații pot folosi functia Help, însă numai în aplicația pusă la dispoziție de platforma de testare. Nu este permisă căutarea răspunsurilor online.
Candidații trebuie să folosească doar directorul de lucru indicat de Examinatorului sesiunii (în cazul testării manuale).
Candidatii nu pot depași limita de timp alocată.
Candidații sunt anunțați de intrarea in ultimele 5 minute de testare. După expirarea timpului de la momentul notat, testarea încetează.
Candidații care au terminat testul, dacă rămân în sala de testare, trebuie să mențină liniște, pentru a nu distrage atenția celorlalți candidați care lucrează.
Candidații care au terminat testul, dacă părăsesc sala de testare, trebuie să o facă cu un nivel minim de zgomot, pentru a nu distrage atenția celorlalți candidați care lucrează.

Reguli de Testare ECDL la distanţă (remote)

Candidatul trebuie sa detină un computer personal care să îndeplineasca cerințele tehnice de testare ECDL și care să aibă instalate aplicațiile relevante ce îi vor fi comunicate de catre examinatorul Centrului de testare, alături de o camera web, microfon și conexiune la Internet.
Candidatul este responsabil de îndeplinirea condițiilor tehnice de către computerul pe care va sustinte testarea ECDL, avand posibilitatea ca înainte de data testării oficiale să utilizeze in acest sens un test tehnic (Quiz) pe care îl poate solicita examinatorului Centrului de testare.
Candidatul trebuie să fie singur în camera de testare, iar mediul de testare trebuie să aibă un nivel adecvat de lumina.
Candidatul trebuie să stea la computer pe toata durata sesiunii de testare și să aiba acces la toate facilitațile/resursele hardware și software necesare susținerii testului ECDL.
Candidatul trebuie să se asigure că a inteles toate detaliile ce privesc organizarea Testării la distanta pe care le-a primit de la examinator (data și ora testării, adresa platformei de testare, datele de acces în platforma de testare, etc).
Candidatul va folosi camera web inclusiv pentru a arata examinatorului camera/mediul de testare pentru a demostra că nu sunt prezente alte persoane în camera și că nu exista resurse/materiale ce nu sunt permise in timpul sesiunii de testare, cum ar fi ghiduri, manuale, carti, etc.
Candidatul va folosi camera web inclusiv pentru a arata examinatorului documentul său de identitate valabil și lizibil. Imaginea acestuia va fi salavată de examinator.
În cazul în care examinatorul consideră ca mediul/camera de testare nu este adecvat/a testarii sau ca identitatea candidatului nu a fost stabilită, candidatul nu va putea participa la testarea ECDL.
In timpul testării este interzisă comunicarea dintre candidat și alte persoane; candidatul poate comunica la distanta doar cu examinatorul ECDL din cadrul Centrului de testare (sau cu reprezentantul ECDL ROMANIA daca va fi cazul).
În timpul testării, candidatul nu trebuie să solicite/primeasca asistență în rezolvarea testelor de la alte persoane, nici direct (prin prezența acelor persoane în camera de testare), nici indirect (prin telefon, etc).
Candidatul trebuie să mentină un mediu de testare liniștit, fară zgomote.
Candidatul se poate adresa doar examinatorului Centrului de testare pentru clarificarea unor instrucțiuni sau în cazul in care apar probleme tehnice.
Candidatul nu poate părăsi camera de testare în timpul testării.
În timpul testării, candidatul nu trebuie să utilizeze cărti/manuale sau suporturi de curs electronice sau orice alte modalitați de ajutor in rezolvarea cerințelor testului.
Candidatul nu trebuie să utilizeze alte programe decat cele specificate în test.
Este interzisă utilizarea de către candidat a telefoanelor mobile, a camerelor foto și a echipamentelor de înregistrare video in timpul testului, în afară de camera web utilizată pentru monitorizarea sesiunii de testare.
Dispozitivele video și audio trebuie să fie activate și să funcționeze doar în scopul monitorizării sesiunii de testare de către examinator.
În orice moment, camera web trebuie să fie focalizata pe candidatul care susține testul ECDL.
Candidatul trebuie să fie poziționat în permanență în centrul imaginii camerei web.
Lentila camerei web nu trebuie sa fie acoperita cu nimic în timpul testării ECDL.

La aceste reguli de testare se pot adăuga reguli specifice, în funcție de caracteristicile fiecărei sesiuni de examinare în parte.
În cazul în care regulile de testare sunt încălcate, candidatul în cauză va finaliza imediat testul și va părăsi sala/camera de examen, urmând a se stabili ulterior măsurile/sancțiunile necesar a fi aplicate, dupa caz.

Permisul ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către Centrul de Testare ECDL unde a finalizat examenele.
Ca urmare, ECDL ROMANIA va emite Permisul ECDL la cererea Centrului de Testare ECDL la care este înscris candidatul, numai după ce toate procedurile privind eliberarea Permiselor ECDL vor fi îndeplinite.

Permisul (certificatul) ECDL va fi emis în format electronic şi va fi încărcat în Contul ECDL online al candidatului. De aici certificatul va putea fi vizualizat, descărcat şi tipărit(dacă este cazul).
Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica online accesând link-ul de validare.

Permisul (certificatul) ECDL are un preţ unic, stabilit de ECDL ROMANIA, astfel:

Permisul în format electronic (indiferent de tipul de permis) se emite cu titlu gratuit. Solicitarea se face către Centrul de Testare.
Permisul emis gratuit în format electronic se poate emite la solicitare şi în format tipărit (indiferent de tipul de permis) contra cost: 50 lei+tva / permis (59.5 lei cu tva inclus). Solicitarea şi plata se fac către Centrul de Testare.

Examenele se pot susține la oricare dintre centrele de testare acreditate ECDL.
Candidatul se poate transfera de la un Centru de Testare Acreditat ECDL la altul pe parcursul procesului de certificare ECDL.

Forma unitară a permiselor ECDL este ECDL PROFILE CERTIFICATE, fiecare tip de permis conţinând în partea de jos a paginii o menţiune privind tipul de profil ECDL ales; alături de nume şi prenume, toate permisele ECDL conţin modulele promovate, data promovării acestora şi programa analitică aferentă fiecărui modul promovat, semnătura reprezentantului legal ECDL ROMANIA şi ştampila organizaţiei.

Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.
Detaliile despre permisele ECDL obtinute se gasesc in Contul ECDL Online al fiecarui candidat.
Datele de autentificare în cont sunt confidenţiale şi sunt trimise candidatului pe e-mail la înscriere sau pot fi solicitate de catre candidat la office@ecdl.ro.

*   Permisul ECDL nu expiră.
** Seria de înregistrare ECDL este unică şi nu are perioadă limitată de valabilitate.
***Orice tip de Permis ECDL este recunoscut internaţional.