Descarcă:

Ordinul MEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale, modificat prin Ordinul MEC nr. 4248/2020
Programele de examen
Metodologia
Procedura privind egalizarea șanselor pentru copiii cu deficiențe

🕰

CALENDAR

– cf. Anexa 1 la OMEC nr. 4248 / 13.05.2020 de modificare a OMEN nr. 4916 / 2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020 –

02-05 iunie: Înscrierea la evaluarea națională

15 iunie: Limba şi literatura română – probă scrisă

17 iunie: Matematica – probă scrisă

18 iunie: Limba şi literatura maternă – probă scrisă

22 iunie: Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

22 iunie (orele 16-19) și 23 iunie (orele 8-12): Depunerea contestaţiilor

23-26 iunie: Soluţionarea contestaţiilor

27 iunie: Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

OMEC_4248_EN