Descarcă:

Ordinul MEC nr. 5455/2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

Calendarul probelor

Programele de examen

🕰

CALENDAR

– cf. Anexa la OMEC nr. 5455/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021 –

7-11 iunie: Înscrierea la evaluarea națională

22 iunie: Limba şi literatura română – probă scrisă

24 iunie: Matematica – probă scrisă

25 iunie: Limba şi literatura maternă – probă scrisă

29 iunie: Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

29 iunie (orele 16-19) și 30 iunie (orele 8-12): Depunerea contestaţiilor

30 iunie – 4 iulie: Soluţionarea contestaţiilor

4 iulie: Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.