Prin participarea la proiecte eTwinning de cooperare europeană, Liceul Teoretic ”N. Iorga” a contribuit la promovarea unei imagini pozitive a valorilor școlii românești. Aceste parteneriate au antrenat peste 200 de elevi din liceu și au vizat, în principal, formarea și dezvoltarea de competențe – cheie, au favorizat crearea unor parteneri, promovând valorile naționale.
În anul școlar 2013 – 2014 s-au derulat următoarele proiecte eTwinning:
• „Inventions and Inventors” – în colaborare cu școlile: 4 High School (Lyceum) of Xanthi, Grecia și 4 High School (Lyceum) of Xanthi, GRECIA. Proiectul a constat în întocmirea unui dicționar de invenții și inventatori, prezentat în trei limbi: engleză, greacă, română, care conține și desene ale elevilor, la fiecare invenție, în parte. Au fost antrenați toți elevii clasei a XI-a F (care au lucrat la proiect și în cadrul orelor de disciplină opțională „Multimedia și Științele”) și un număr de 10 elevi din clasa a XI-a D care au asigurat grafica și realizarea electronică a dicționarului (profesori coordonatori: Cătălina Melniciuc, Adriana Vatavu).
• „Let’s talk about water” – în colaborare cu școlile: ŠC PET, Ljubljana, Slovenia și Gimnazija Litija, Slovenia. Proiectul a constat în întocmirea unei culegeri de referate și părți experimentale cu și despre apă, în viziune interdisciplinară. Au fost antrenați un număr de 30 de elevi din cele trei școli (profesori coordonatori: Olivia Gornea, Adriana Vatavu).
• „La physique est partout” – în colaborare cu școlile Escola secundaria de Sá da Bandeira, Portugalia și Colegiul Tehnic „Dimitrie Negreanu” Botoșani. Proiectul a constat în prezentare de referate în care elevii au surprins aplicațiile fizicii în viața cotidiană. Au fost antrenați 30 elevi din cele 3 unități școlare. Limba proiectului a fost limba franceză.
• „Which cell phone takes the best pictures?” în colaborare cu școlile: Lycée Gustave Eiffel, Armentières, Franța și Saarijärvi High School, Finlanda. Proiectul a constat în efecuarea unui studiu privind calitatea imaginii obținute cu diverse telefoane mobile, pentru aceeași parametri experimentali sau pentru parametri diferiți (ISO, expunere, adâncimea câmpului, zoom, etc). Au fost antrenați un număr de 24 de elevi de la cele trei licee. Elevul Daniel Apostu a realizat un site de prezentare a studiilor, care a fost prezentat de elevul Sebastian Ancuța la Concursul „Made for Europe” – 2014 și a obținut Premiul III (profesor coordonator Adriana Vatavu).
Aceste proiecte au contribuit la înțelegerea de către elevi a realităților sociale şi culturale europene, la deschiderea lor către lume, la exersarea comunicării, având un efect semnificativ în formarea unei atitudini europene pozitive, responsabile, dezvoltând competențele cetățeanului secolului XXI.