Descarcă:

🕰

CALENDAR

– cf. Anexa 1 la OMEN nr. 4813 / 29.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019 –

03-07 iunie 2019: Înscrierea la evaluarea națională

07 iunie 2019: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie 2019: Limba şi literatura română – probă scrisă

20 iunie 2019: Matematica – probă scrisă

21 iunie 2019: Limba şi literatura maternă – probă scrisă

25 iunie 2018: Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00–20:00)

26-28 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

29 iunie 2018: Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.