ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2023-2024

CALENDAR

6-14 iunie – perioada de reînscriere

14 iunie, ora 1400 – afișarea numărului de locuri rămase libere după finalizarea etapei de reînscriere

15-20 iunie – perioada de înscriere (etapa I) – de luni până vineri, intervalul orar 800-1800

30 iunie, ora 1400 – rezultatelor și a numărului de locuri libere după finalizarea primei etape de înscriere

3-6 iulie – perioada de înscriere (etapa II)

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

Cerere de înscriere (apăsați pe cuvântul cerere pentru a o descărca)

☆ Copie după certificatul de naștere al copilului

☆ Copie după actele de identitate ale părinților / reprezentantului legal

☆ Adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți / reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire a copilului

La începutul anului școlar, la dosarul de înscriere, se adaugă următoarele documente:

☆ Adeverință de la medicul de familie, cu mențiunea clinic sănătos;

☆ Avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare.

Cererea-tip de înscriere împreună cu actele necesare înscrierii se pot transmite prin e-mail (pedagogic_niorga@yahoo.fr), prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la sediul unității de învățământ. Părintele/reprezentantul legal are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere.
În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere (apăsați pe cuvântul declarație pentru a o descărca).
Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele / reprezentantul legal solicită înscrierea și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise / depuse de către acesta.

CONTACT
Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”
Municipiul Botoșani
Str. I.I.C.Brătianu Nr. 65
telefon: 0231512132
fax: 0231512132
e-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
http://www.pedabt.ro

ALTE INFORMAȚII:
Ordin nr. 4.319/26.05.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 – 2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare
Ghid pentru părinți
Pagina de facebook a Grădiniței Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani