anigif1

llpICT-based Educaţional Applications for Mathematics este un proiect de parteneriat şcolar multilateral Comenius aprobat pentru finanţare în perioada 2013-2015. Partenerii implicaţi sunt 7 instituţii şcolare ce provin din 6 ţări europene, Bulgaria, Croaţia, Germania, Italia, România şi Turcia, coordonatorul fiind Centrul de Excelenţă pentru Tinerii Capabili de Performanţă, arondat Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani. Conform formularului de aplicaţie aprobat de către Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Finanţarea de Programe Comunitare, scopul principal al parteneriatului ICTEAM este sprijinirea şi promovarea utilizării TIC în predarea şi învăţarea matematicii, în contextul general al răspândirii inovaţiilor între sistemele educaţionale şi al integrării europene. În acest scop, au fost propuse şi aprobate următoarele obiective:
– studierea nivelului de utilizare a noilor tehnologii în predarea lecţiilor de matematică, în şcolile şi regiunile implicate;
-studierea eficienţei utilizării de tehnici bazate pe TIC şi/sau dispozitive specifice, precum investigaţia cu ajutorul Internetului, utilizarea tablelor inteligente şi/sau tabletelor şi a softurilor specializate (GeoGebra, DirectMath, Maple, etc.) inclusiv a aplicaţiilor ce folosesc aceste softuri pentru a explica, preda, învăţa, exersa şi testa lecţii de matematică;
– formarea unei echipe transnaţionale (ICTEAM = Internaţional Creative Team) care să dezvolte aplicaţii specifice (TIC + matematică), multilingvistice şi transdisciplinare, atât în timpul desfasurării proiectului cât şi după finalizarea acestuia;
– schimbul de experienţă şi bune practici în domeniul predării bazate pe TIC, dar şi promovarea valorilor europene, a multilingvismului şi multiculturalismului;
– promovarea produselor proiectului pe plan local, naţional şi internaţional, inclusiv prin publicarea pe website-ul e-Twinning al proiectului, dar şi prin organizarea conferinţelor internaţionale ICTEAM;
– încurajarea colaborării internaţionale la nivel managerial precum şi implicarea managerilor şcolari în sprijinirea activă a utilizării TIC şi OER în procesul educaţional.
Participanţii la proiectul ICTEAM pregătesc fiecare reuniune transnaţională din timp, desfăşurând activităţi specifice deplasărilor peste hotare, precum pregătirea lingvistică, organizarea deplasării şi pregătirea documentaţiei de finanţare, dar şi activităţi speciale, cum ar fi:
– elaborează produse specifice proiectului (studiul statistic, studiul calitativ, filme educaţionale de matematică în engleză sau subtitrate, aplicaţii software pentru lecţii, articole de specialitate şi prezentări destinate conferinţelor, etc.);
– organizează activităţi specifice cu elevii, incluzând coordonarea participării elevilor la activităţile online dar şi la elaborarea produselor finale, de exemplu la realizarea filmelor educaţionale.
A treia reuniune de proiect a avut loc la Burgas în perioada 01-06 iunie, gazda fiind o şcoală primară, cu clasele I-VIII.

La conferința „Teaching Mathematics and Sciences with Educatonal Movies” din 6.06.2014, au fost prezentate
1) Raportul activităţilor echipei pe anul 2013-2014, PowerPoint în engleză, pentru prezentare la Conferinţa ICTEAM, în pregătirea raportului intermediar de proiect – Beatrice Tiron, coordonator de proiect;
2) Documentaţia şi dosarul reuniunii – Liviu Tiron, profesor de matematică la Centrul de Excelență a Tinerilor Capabili de Performanță Botoşani;
3) Filme introductive pentru lecţiile de matematică :
Creative Young Scientist – profesor coordonator Magda Bucătaru, profesor de fizică la Centrul de Excelență a Tinerilor Capabili de Performanță Botoşani
Area & Perimeter – profesor coordonator Liviu Tiron.
Application of function of degree 1st in Physics, abordează teme de fizică din prisma aplicațiilor graficului funcției de gradul I şi au fost realizate de elevii Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani: Alexandru Paladi, Cornel Tureac, Daniel Vereştiuc – din clasa a X-a B („Determinarea rezistenţei electrice”), Paul Murariu, Denis Vornicu – din clasa aXIaD şi Monica Moscalu, Lidia Enache, Manuela CaciucAndreea Chelariu, Mădălina Cotloană – din clasa a IX-a E („Determinarea constantei elastice a unui resort” şi „Determinarea acceleraţiei gravitaţionale”), profesor îndrumător Adriana Vatavu, profesor de fizică la Centrul de Excelență a Tinerilor Capabili de Performanță Botoşani.