„InterCrea – proiect pentru o școală europeană” este proiectul derulat în Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, în perioada 16 septembrie 2015 – 16 septembrie 2016, în cadrul programului Erasmus +, acțiunea cheie 1 – Educație școlară – Mobilități, tipul acțiunii School Education Staff Mobility.

intercrea-prezentare-proiect

Rezumatul proiectului

 

”InterCrea – proiect pentru o școală europeană” a fost implementat de Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” din Botoșani, România. Școala noastră are un număr de 120 de cadre didactice și 1600 de elevi în învătământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. În urma activității de evaluare instituțională, s-a evidențiat nevoia utilizării de noi strategii interactiv-creative în întreaga activitate școlară, prin dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, a unei curricule atractive pentru elevi și creșterea dimensiunii europene și internaționale a școlii. În acest sens, obiectivele proiectului nostru au fost următoarele: folosirea de noi strategii moderne, creative și activ-participative în activitatea didactică, creșterea impactului utilizării TIC în educație, creșterea calității activităților extracurriculare din școală, diversificarea și creșterea calității ofertei curriculare a instituției, dezvoltarea competențelor de comunicare și a stimei de sine a elevilor și a cadrelor didactice, creșterea interesului pentru dimensiunea europeană a școlii.

Aceste obiective se înscriu în proiectul pe termen lung de dezvoltare a instituției noastre ca școală europeană. Atingerea obiectivelor s-a realizat prin participarea la mobilități de formare europeană a 18 cadre didactice, prin ateliere de formare organizate de acestea, destinate întregului personal didactic al școlii, prin inițierea unui cerc tematic cross-curricular, proiectarea unor discipline opționale transdisciplinare, ca și prin organizarea de activități în comun elevi-părinți-profesori și realizarea a șase parteneriate eTwinning.

Impactul proiectului a constat în dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice, creșterea interesului elevilor pentru pregătirea școlară, implicarea elevilor și părinților în viața școlii, precum și în creșterea dimensiunii europene a instituției noastre. Pe termen lung, ne așteptăm la o mai mare deschidere a profesorilor și a elevilor către activități la nivel european și internațional și la creșterea calității actului didactic din școala noastră.

 

Obiectivele proiectului

 

 1. Folosirea de noi strategii moderne, creative și activ-participative în activitatea didactică la nivelul școlii ca urmare a participării a 18 cadre didactice și membri ai personalului didactic auxiliar la mobilități europene pe această tematică și prin organizarea de activități de diseminare cu întreg personalul didactic al instituției.
 2. Creșterea impactului utilizării TIC în educație prin formarea a cel puțin 6 cadre didactice în adaptarea acestei tehnologii la vârsta, abilitățile și interesele elevilor și prin dezvoltarea și utilizarea în școală a diverse produse finale (blog pedagogic, platforma de e-learning etc.)
 3. Creșterea calității activităților extracurriculare din școală prin formarea a cel puțin 6 cadre didactice în domeniul utilizării metodelor creative nonformale, al planificării și implementării proiectelor educative și prin inițierea la nivelul întregii școli a unui cerc tematic cu implicarea a minimum 50 de cadre didactice și 600 de elevi.
 4. Diversificarea și creșterea calității ofertei curriculare a instituției prin formarea unui număr de cel putin 4 cadre didactice pe tema activităților cross-curriculare și prin propunerea a cel puțin 3 opționale interdisciplinare sau cross-curriculare.
 5. Dezvoltarea competențelor de comunicare și a stimei de sine a elevilor și a cadrelor didactice prin formarea a cel puțin 4 cadre didactice în domeniul tehnicilor moderne de comunicare și prin organizarea a cel puțin 10 activități pe aceasta temă cu participarea elevilor, părinților și a personalului școlii.
 6. Creșterea interesului pentru dimensiunea europeană a școlii prin participarea a 18 membri ai personalului școlii la mobilități europene, prin abilitarea a două cadre didactice în managementul proiectelor și prin realizarea a cel puțin 6 parteneriate eTwinning pentru diferite categorii de vârstă, cu implicarea unui număr de cel puțin 120 elevi și a cadrelor didactice participante la mobilitățile europene

 

Mobilități de formare continuă

 • „Technology Tools for Educators”, Emphasys Center, Nicosia, Cipru, 23-28.11.2015
 • „Innovative approaches to teaching”, ITC International TEFL, Praga, Cehia- 7-11.12. 2015
 • “Getting ready for the Digital Classroom”, Institut Obert di Catalunya, Barcelona, Spania – 14-18.03.2016
 • “Europe between Mythology, Modernity and Multiculturalism”, Laboratorio del Citadino Onlus, Florența, Italia – 18-23.04.2016
 • “Building European Identity at schools”, IDEC SA, Isthmia, Grecia – 20-26.06.2016
 • “Experimental Barcelona: Experiential Travel for creative education, tourism and wellbeing”, Europass Centro Studi Europeo, Barcelona, Spania – 4-9.07.2016

 

Produse finale

 1.  Prezentări ale mobilităților de formare continuă la care au participat cadre didactice din școală

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/1._technology_tools_for_educators

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/2._innovative_approaches_to_teachin

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/3._getting_ready_for_the_digital_cl

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/4._europe_between_mythology__modern

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/5._building_european_identity_at_sc

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/6._experiential_travel_for_educatio

       2. Exemple de activități din cadrul atelierelor de formare realizate de participanții la mobilități pentru profesorii din aceeași catedră/comisie

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/ateliere_de_formare_in_scoala

     3. Exemple de activități didactice proiectate și derulate prin strategii moderne, inovative

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/strategii_inovative_-_activitati_di

      4. Exemple de proiecte didactice ce integrează strategiile inovative  nou învățate în activitatea didactică

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/strategii_moderne_-_planuri_de_inte

       5. Platforma de e-learning inițiată în cadrul proiectului și care va fi dezvoltă pe parcursul anului școlar curent

 1. Două bloguri pedagogice (geografie și limba franceză)

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/bloguri_pedagogice

http://lewebpedagogique.com/classedefle/

https://calatoriiinspatiusitimp.wordpress.com/

 1. Cerc tematic cross-curricular și exemple de activități din cadrul cercului

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/cerc_tematic_pamant_si_apa

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/cerc_tematic_cross-curricular

     8. Trei discipline opționale interdisciplinare concepute în urma participării la cursuri

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/optional_integrat_ciclu_primar

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/optional_integrat_liceu

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/optional_interdisciplinar_apa-secre

    9. Activități educative organizate cu folosirea de tehnici de comunicare moderne

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/activitati_educative

    10. Parteneriate eTwinning derulate / aflate în derulare în școală, realizate de participanții la cursuri

https://issuu.com/proiect_intercrea/docs/etwinning