Legislația internă

Proceduri operaționale

Departamentul MANAGEMENT 01-01 Acces la informațiile de interes public 01-02 Elaborarea deciziilor 01-03 Comunicarea internă 01-04 Observarea predării și învățării 01-05 Elaborarea fișei postului 01-06 Managementul conflictelor de muncă 01-07 Evidența învoirilor și a concediilor și monitorizarea prezenței 01-08 Evaluarea personalului nedidactic şi didactic auxiliar 01-09 Cercetarea disciplinară a personalului didactic și/sau didactic auxiliar 01-10 Înscrierea în clasa a IX-a 01-12 Acordarea avizului pentru ocuparea …

Regulament de Organizare şi Funcţionare

Descarcă: format PDF

Regulamentul intern

Descarcă: format PDF