Legea Educației Naționale (nr. 1/2011, actualizată ultima dată în iunie 2022)
Structura anului școlar 2023-2024
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUÎP) (actualizat 2022)
Regulamentul liceelor pedagogice
Metodologia privind activităţile didactice online
Modelul contractului educaţional – anexă la ROFUÎP 2020
Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor / preșcolarilor / elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar
Statutul elevului (vechi)
Codul etic al personalului didactic (vechi)

LEGISLAȚIA INTERNĂ