Legea Educației Naționale

Structura anului școlar

LEGISLAȚIA INTERNĂ

Regulamentul intern

Regulament de Organizare şi Funcţionare

Regulamentul de funcționare a internatului

Regulamentul grădinițelor

Regulamentul laboratoarelor de fizică, chimie și biologie

Regulamentul laboratoarelor de informatică

Regulamentul de funcţionare a bazei sportive

Codul de etică al Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga”

Cod etic pentru elevi

Proceduri operaționale

R.O.F.U.I.P.

Modificări 2018

STATUTUL ELEVULUI