F1

Programul: PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

Sub-programul: COMENIUS

Tipul acţiunii: FORMARE CONTINUĂ

Acţiunea: COMENIUS – FORMARE CONTINUĂ PENTRU PROFESORI ŞI FACTORI IMPLICAŢI ÎN EDUCAŢIE
Apelul – 2011

Tipul activităţii de formare: CURS DE FORMARE STRUCTURAT

Aria tematică a activităţii de formare: Formare continuă generală

Costul integral al cursului (activităţii de formare în sine), transportului, cazării şi meselor a fost suportat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi de către Comisia Europeană.

Instituţia organizatoare: Universitatea din Ljubljana, Departamentul de matematică, Facultatea de matematică şi fizică, Ljubljana, Slovenia

Programul de formare „New ways of teaching mathematics and physics – practical and cross-curricular approach” a avut o durată de 40 de ore din care 22 de ore de curs şi 18 de ore de lucru pe echipe sau individual. La acest curs au participat reprezentanţi din 7 ţări: Grecia, Spania Danemarca, Slovacia, Portugalia, Letonia şi România.

Au fost realizate experimente de fizică asistate de calculator si au fost testate aplicaţii pe computer (Geogebra).

Activitatea de formare a constat în cursuri interactive, ateliere de lucru şi lucrări experimentale:

Cursuri interactive în care au fost prezentate cadre teoretice şi unele rezultate ale metodelor de predare – punerea lor în aplicare (Calcule in fizică, tehnologie – motivatie – predare, cursuri interdisciplinare care implică geometria, interdisciplinaritatea între lecţiile de matematică, fizică, biologie, propunerea de modelare: cazul lansării pe orizontală, cazul fotografierii în apă).

Ateliere de lucru, în care am studiat materiale ScienceMath, subiecte date la Bacalaureat (disciplina fizică) în Slovenia, ne – am familiarizat cu tehnicile de experimentare pentru colectarea de date realiste ale fenomenelor şi a le utilizam în predarea matematicii, am creat secvenţe de lecţii interdisciplinare fizică – matematică, am utilizat GeoGebra în matematică şi fizică, am analizat aplicaţiile matematicii şi fizicii în natură (variaţia presiunii atmosferice cu altitudinea).

Lucrări experimentale realizate pe grupe de lucru:

  • Studiul propagării undelor mecanice în medii solide,
  • Studiul curentului indus,
  • Studiul căderii libere cu ajutorul senzorului de ultrasunete şi a computerului.
  • Studiul propagării undelor longitudinale metale diferite,
  • Studiul aruncării pe orizontală,
  • Determinarea capacităţii unui condensator,
  • Circuitul LC. Rezonanţa,
  • Determinarea grafică a distanţei focale a unei lentile,
  • Studiul câmpului electromagnetic indus într-o bobină.

Activitatea de formare „New ways of teaching mathematics and physics – practical and cross-curricular approach” s-a desfăşurat prin implicarea profesionistă a formatorilor Damjan Kobal (de la Facultatea de Matematică şi Fizică), Tine Golez (de la Institutul Sf. Stanislav din Ljubljana) şi Gregor Bregar (de la Diocesan Classical Gymnasium din Ljubljana), Simon Zell (de la Universitatea de Educaţie din Schwabisch Gmund, Germania), Iztok Kukman, Mariana Rugelj (de la Diocesan Classical Gymnasium din Ljubljana).

Fiecare formator a dovedit o planificare riguroasă a modulului predat, canalizând formarea într-un mod foarte plăcut, respectând în detaliu descrierea publicată a cursului:

Ziua 1 – 22 august, Prof.Tine Golez : Modalităţi practice prin care noţiunile abstracte de derivată şi integrală, pot fi predate simplu, pe înţelesul elevilor.

Ziua 2 – 23 august, Profesorul D. Kobal a prezentat motivaţia învăţării prin intermediul tehnologiei şi aplicaţia GeoGebra, profesorul Simon Zell ne-a prezentat predarea interdisciplinară folosind geometria.

Ziua 3 – 24 august, lucrul pe specializări: profesorii de matematică şi cei de fizică.
Am primit şi discutat subiectele date la examenul de bacalaureat din Slovenia la FIZICĂ – probă obligatorie pentru toţi absolvenţii de liceu.

Ziua 4 – 25 august, profesorul D. Kobal, ne-a prezentat pe larg, GeoGebra o aplicație de geometrie interactivă, foarte utilă la orele de matematică şi fizică.

Ziua 5 – 26 august, după lucrările deosebit de interesante prezentate de prof. Tine Golez, după remarcabila prezentare „Ştiinţa şi / sau bunul simţ”, a prof. D. Kobal.

Toţi cei implicaţi în activitatea de formare au abordat tematica într-un stil propriu, adecvat subiectului tratat, antrenând participanţii la discuţii libere, asigurând o interactivitate permanentă.

Organizarea excelentă, a generat un cadru deosebit de plăcut şi util pentru lucrul alături de colegi din alte 7 ţări, cu care am putut face schimb de idei, am cunoscut alte metode de predare, curriculum, standardele, politicile educaţionale din alte ţări, pentru a putea face comparaţii şi schimburi de bune practici.

Cursul „New ways of teaching mathematics and physics – practical and cross-curricular approach” a aprofundat didactica şi metodologia predării fizicii sub aspect cross – curricular, ca metodă actuală, absolut necesară formării gândirii critice, armonioase a elevilor noştri.