Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani

Ziua Holocaustului

SANYO DIGITAL CAMERA„Nu teoremele și ­«ideile» să fie regulile ființei tale. Führer-ul însuși, doar el, este realitatea germană prezentă și viitoare și legea sa. Învață să cunoști tot mai adânc: de acum încolo, fiecare lucru cere decizie și fiecare faptă responsabilitate. Heil Hitler!”

Astfel se încheia, acum 80 de ani, un apel către studenții germani al rectorului Universității din Freiburg, nimeni altul decât legendarul filosof Martin Heidegger. Acea „realitate” reprezentată de Führer și în special „legea” ei aveau să domine, într-adevăr, Germania, însă cu urmările sinistre pe care le cunoaștem: șase milioane de evrei exterminați în lagărele Auschwitz-Birkenau, Bełżec, Chelmno, Majdanek etc., bilanț suplimentat de alte sute de mii de victime care nu corespundeau din motive politice sau ideologice, țigani, minorități sexuale sau religioase, handicapați fizic sau mintal.

Chiar dacă aceste orori par a fi un capitol încheiat al istoriei, ele se pot regenera oricând: în cuvintele lui Henry L. Feingold, „ideologia și sistemul social care au dat naștere Auschwitz-ului sunt în continuare intacte” și pot oricând „declanșa un canibalism social de dimensiuni nebănuite”. Fascinația nazismului a constat, după același Feingold, în „reflectarea spiritului științific modern dementizat” și într-un „plan masiv de inginerie socială” ce pot oricând să redevină puncte de atracție pentru mase întregi de oameni și mai ales pentru manipulatorii abili ai acestora. Iată de ce, la fiecare 9 octombrie, comemorăm Ziua Holocaustului.

Anul acesta, această zi de reflecție a fost marcată și de câteva acțiuni organizate în incinta Liceului Teoretic „Nicolae Iorga”, acțiuni la care tinerii noștri învățăcei au răspuns cu promptitudine și sensibilitate. Elevii au împărțit pliante cu caracter informativ, au realizat referate, postere, desene cu această tematică și au vizionat și discutat filmul Băiatul în pijama vărgată (The Boy in the Striped Pajamas), realizat de Mark Herman în 2008.

Manifestările s-au desfășurat sub îndrumarea distinșilor profesori de istorie ai Liceului: doamna Aurora Filip (coordonator), domnul Vasile Axinie, doamna Andreea Florariu și doamna Jeni Boicu.

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BUCĂTAR

Liceul Teoretic  “N.Iorga” Botosani  organizeaza concurs pentru ocuparea postului de

BUCATAR

1 norma  perioada nedeterminata

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate la înscriere se depun la secretariatul unităţii în intervalul orar 8:00-16:00, până la data de 21 OCTOMBRIE 2013, ora 14.

ACTE  NECESARE

Cerere înscriere;

Copie xerox după cartea/ buletinul de identitate;

Copie xerox după actele de studii; certificat de calificare

Curriculum vitae;

Scrisoare de intenţie;

Cazier judiciar;

Adeverinţă medicală.

Copie xerox carte de munca  sau  extras din REVISAL

Copiile de pe actele necesare  se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de serviciul secretariat.

Concursul pentru ocuparea postului de BUCATAR  constă în:

1.  selectia de dosare             23.10.2013

2.  susţinerea unei probe scrise  din bibliografia anuntata         28.10.2013

3.  susţinerea probei practice        30.10. 2013

                    

       Cerinţele postului 

 • Calificare bucătar sau certificate curs calificare – bucătar;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare bună în echipă.

DIRECTOR,

PROF. MIRELA SANDULEANU

 

BIBLIOGRAFIE

 

POST BUCATAR

 

 

 1. Norme P.S.I./2000 – emise de Min.Educaţiei şi Cecetării;
 2. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. Norme de igienă în unităţi de alimentaţie publică;
 4. Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale, cu completarile si modificarile ulterioare..
 5. Hotararea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor  alimentare.
 6. Legea nr.53/2003 – Codul muncii  cu modificarile ulterioare

DIRECTOR,

PROF.MIRELA SANDULEANU

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

Liceul Teoretic  „N. Iorga” Botosani  organizeaza concurs pentru ocuparea postului de

ADMINISTRATOR  DE  PATRIMONIU  

la Gradinita cu Program Prelungit  nr. 10 Botosani – ½  norma perioada  nedeterminata

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate la înscriere se depun la secretariatul unităţii în intervalul orar 8:00-16:00, până la data de 21 OCTOMBRIE 2013, ora 14.

ACTE  NECESARE

Cerere înscriere;

Copie xerox după cartea/ buletinul de identitate;

Copie xerox după actele de studii;

Curriculum vitae;

Scrisoare de intenţie;

Cazier judiciar;

Adeverinţă medicală.

Copie xerox carte de munca  sau  extras din REVISAL

Copiile de pe actele necesare  se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de serviciul secretariat.

Concursul pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR PATRIMONIU constă în:

1.    selectia de dosare     23.10.2013

2.    susţinerea unei probe scrise  din bibliografia anuntata             29.10.2013

3.    susţinerea probei practice  (operare MS Office); si interviu.    01 .11. 2013

DIRECTOR,

PROF.MIRELA SANDULEANU

 

BIBLIOGRAFIE

ADMINISTRATOR  DE  PATRIMONIU 

 

1.   ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu completarile si modificarile ulterioare.

2.   Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundere in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatile sau institutie publica – cu modificarile si completarile ulterioare.

3.   Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

4.   LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale, cu completarile si modificarile ulterioare.

5.   OUG 34/2006 privind achizitiile publice cu completarile si modificarile ulterioare.

6.  Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamânt preuniversitar OMECT nr. 4925/2005 – *06.07.2011

7.  OUG nr. 307/2006 (M.O. nr. 633/27.07.2006 – privind apararea incendiilor-(sectiunea VI).

 

 

DIRECTOR,

PROF.MIRELA SANDULEANU

 

 

ADMINISTRATOR  DE  PATRIMONIU 

Condiţii specifice:      

studii

 • îndeplinirea condiţiilor  prevăzute de legislaţia în vigoare –  studii  superioare

aptitudini şi abilităţi:

 • însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
 • abilităţi de organizare  şi interpersonale;
 • abilităţi de îndrumare şi control;
 • cunostinte de folosire a calculatorului
 • posesor permis conducere  constituie un avantaj.

Condiţii generale:

 • să cunoască bine limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
 • să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni.

DIRECTOR,

PROF.MIRELA SANDULEANU

Spectacol de Ziua internațională a muzicii

©Carmen Moraru

Pe 1 octombrie, în fiecare an, este Ziua Internațională a Muzicii. „Pedagogicul” a sărbătorit această zi pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, printr-un spectacol de excepție organizat de domnul profesor Laurențiu Palade. Evenimentul a fost descris pe pagina Botoșani Lifestyle drept „o elegantă incursiune în lumea diferitelor genuri muzicale”. Un invitat inedit a fost taraful „Entuziaștii”, al Asociației Nevăzătorilor din Botoșani, care a susținut propriul moment folcloric, în acompanierea domnului profesor.

Evenimentul a avut și o țintă caritabilă, pe scenă fiind prezentă și …o urnă, în vederea strângerii unor fonduri pentru diferite cazuri sociale din Liceul nostru.

fotografiile: © Carmen Moraru

dsci0037

© botosanilife.ro

Tot cu prilejul Zilei Internaționale a Muzicii, domnul profesor Laurențiu Palade a participat la manifestările organizate de Secția de artă a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu”.

Domnul profesor a donat  Bibliotecii nu mai puțin de patru cărți de specialitate purtând semnătura sa și a soției sale.