Actele necesare pentru întocmirea dosarului aferent ajutorului pentru achiziționarea unui calculator (cupon 200  euro):

 • Adeverință cu venitul brut realizat pe luna februarie 2014 sau cupoanele de pensie, șomaj, pensie de urmaș sau pensie alimentară pe februarie 2014 (venitul brut pe membru de familie este de 150 de lei);
 • Adeverință de la Direcția de finanțe că nu realizează venituri din activități autorizate (atât pentru elevii din mediul urban cât și pentru cei din mediul rural;
 • Anchetă socială pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit, efectuată de autoritățile locale;
 • În cazul părinților divorțați, copie după hotărârea de divorț;
 • Copii xerox ale buletinelor de identitate sau ale certificatelor de naștere ale membrilor familiei;
 • Adeverință de elev sau student pentru frați;
 • Adeverință eliberată de școală pentru media generală / calificativul și numărul de absențe nemotivate din anul școlar 2012/2013 (excepție fac elevii clasei I);
 • Copie după pașapoartele părinților (să nu fi plecat consecutiv 6 luni în ultimii 2 ani);
 • Cererea tip;
 • Dosar tip mapă;
 • Media generală cel puțin 7 și media 10 la purtare pe semestrul I.

Termenul limită de depunere a acestor acte este 17 aprilie 2014.