Descărcați cererea:  [link pentru descărcare] și informațiile utile: [link.pdf].

Vă informăm că puteți depune cereri pentru a beneficia de rechizite școlare gratuite, cu respectarea condițiilor de mai jos:

1. Se acordă rechizite școlare elevilor care sunt înscriși în învățământul de stat, PRIMAR și GIMNAZIAL, la cursuri de zi, și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1500 lei/membru de familie).

2. Conform Ordonanței nr. 33 din 2001 privind acordarea rechizitelor școlare, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, precum și ajutorul care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

3. Rechizitele școlare vor fi acordate pe bază de cerere, formulată de părintele sau tutorele legal al elevului. Cererea se poate depune la laboratorul de chimie până joi, 21.09.2023 ora 15.00 și trebuie să fie însoțită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a anului curent.

🖇️

ACTE NECESARE:

 1. Cerere-tip (formular de la secretariatul unității)
 2. Copii după C.I. părinți/ tutori/ reprezentanți legali;
 3. Copii după CERTIFICATELE de NAȘTERE pentru toți copiii aflați în în întreținerea familiei;
 4. Copie după Hotărârea de Divorț (dacă este cazul);
 5. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2023. Se depune la dosar după caz:
 • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2023;
 • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 • Adeverință care atestă că familia nu deține: în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea;
 • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri;
 • Adeverințe de elev în care să se specifice dacă frații/surorile au beneficiat de bursă în luna iulie 2023;
 • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).