Siguranța și sănătatea muncii

Accidente de muncă

Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă Modulul 5: Accidente de muncă ACCIDENTE DE MUNCĂ  Această lecţie prezintă ce se înţelege, conform legii, prin accident de muncă, cele mai frecvente cauze ale accidentelor de muncă şi cele mai expuse meserii. Deasemenea scoate in evidenţă ce trebuie să facă lucrătorul astfel încât să iasă pe …

Agenți biologici

Descarcă: ⌖link

Agenţi chimici periculoşi

Descarcă: ⌖ link

Bolile profesionale

Descarcă: ⌖ link

Consecințele accidentelor

Descarcă: ⌖ link

Obligațiile angajatorului

Descarcă: ⌖ link

Obligațiile angajatului

Descarcă: ⌖ link

Semnalizarea securității și sănătății muncii

Zgomotul și vibrațiile

Descarcă: ⌖ link