Skip to main content

Rechizite școlare pentru familiile cu venituri mai mici

Descărcați cererea:  [link pentru descărcare] și informațiile utile: [link.pdf].

Vă informăm că puteți depune cereri pentru a beneficia de rechizite școlare gratuite, cu respectarea condițiilor de mai jos:

1. Se acordă rechizite școlare elevilor care sunt înscriși în învățământul de stat, PRIMAR și GIMNAZIAL, la cursuri de zi, și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1500 lei/membru de familie).

2. Conform Ordonanței nr. 33 din 2001 privind acordarea rechizitelor școlare, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, precum și ajutorul care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

3. Rechizitele școlare vor fi acordate pe bază de cerere, formulată de părintele sau tutorele legal al elevului. Cererea se poate depune la laboratorul de chimie până joi, 21.09.2023 ora 15.00 și trebuie să fie însoțită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a anului curent.

🖇️

ACTE NECESARE:

 1. Cerere-tip (formular de la secretariatul unității)
 2. Copii după C.I. părinți/ tutori/ reprezentanți legali;
 3. Copii după CERTIFICATELE de NAȘTERE pentru toți copiii aflați în în întreținerea familiei;
 4. Copie după Hotărârea de Divorț (dacă este cazul);
 5. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2023. Se depune la dosar după caz:
 • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2023;
 • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 • Adeverință care atestă că familia nu deține: în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea;
 • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri;
 • Adeverințe de elev în care să se specifice dacă frații/surorile au beneficiat de bursă în luna iulie 2023;
 • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

Deschiderea noului an școlar

Debutul anului școlar 2023/2024 va fi marcat de obișnuita, dar întotdeauna mult așteptata ceremonie de deschidere care va avea loc pe terenul de sport, ca de obicei, în data de 11 septembrie a.c., la ora 900.

La această festivitate sunt invitați toți elevii școlii, părinții și profesorii.

Întâlnirile din prima zi cu învățătorii și cu diriginții vor avea loc după următorul program:

 • ora 10clasele de dimineață
 • ora 12clasele de după amiază

Urăm un nou an școlar cu multe împliniri, tuturor elevilor, părinților și profesorilor!

sali de clasa 2023-2024

BAC 2023, sesiunea august-septembrie: Depunerea contestațiilor

Depunerea contestațiilor se realizează în centru de examen în data de 25 august 2023, intervalul orar 1200-1800.
Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o cerere-tip în care menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, cererea-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.
Semnătura trebuie să fie olografă (scrisă de mână) și nu electronică.
Cererea tip completată va fi însoțită de o copie după actul de identitate și un număr de telefon pentru confirmarea cererii.
Contestațiile transmise prin mijloace electronice se vor face NUMAI la adresa de e-mail:

bacalaureat2023laurian@gmail.com

Cererea (modelul) poate fi descărcată de pe site-ul Inspectoratului Școlar Botoșani: https://isjbotosani.ro/wp-content/uploads/2023/02/Model-cerere-contestatie-BAC-2023.pdf.

Înscrieri în clasa pregătitoare

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” anunță înscrieri pentru învățământul primar, clasa pregătitoare, anul școlar 2023-2024.

Planul de școlarizare este cel obișnuit:

 • Alternativa educațională STEP BY STEP – o clasă
 • Sistemul tradițional – o clasă

Ca în fiecare an, vom organiza și „Ziua porților deschise”,  în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate. Data fixată pentru această activitate este sâmbătă, 1 aprilie, orele 10-16.

Mai multe informații vor fi disponibile în curând pe pagina pedabt.ro/clasa-pregatitoare.

Legislație & legături utile

Ziua porților deschise
Întrebări frecvente
Calendarul înscrierii
Metodologie

Deschiderea noului an şcolar

Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2022/2023 va avea loc luni, 5 septembrie, pe terenul de sport, cu începere de la ora 9,30.

Toți elevii și părinții sunt invitați la această (re)întâlnire.

Programul zilei de luni va fi următorul:

– gradinița va funcționa în program normal, cu masa la prânz
– clasele primare – program 10 – 12/13, fără masa la prânz
– clasele de dimineață – program 10 – 12/13
– clasele de dupa-amiază – program 13 – 15

Programarea sălilor și profesorii diriginți, în tabelul de mai jos:

sali 2022-23