Skip to main content

BAC 2019, proba C: Repartizarea candidaților

Descarcă:

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR:

 • Proba C de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, formată din proba de audiție și respectiv din proba scrisă, se desfășoară în ziua de miercuri, 12.06.2019.
 • Accesul elevilor în săli este permis pe baza CI sau a pașaportului în intervalul orar 11.15-11.30.
 • Se interzice elevilor să pătrundă în sala de examen cu orice fel de lucrări (manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Rezolvarea subiectelor pe ciorne sau pe foile cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
 • În timpul desfășurării probei, candidații nu comunică în nici un fel între ei.
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, începe la orele 12.00.

Proba scrisă, cu durata de 120 de minute, începe la orele 13.00.

Sălile de examen sunt la etajul II.

Sală de bagaje: P.1.

REPARTITIE LIMBI STRAINE SCRIS 12.06.2019
 • Proba C de evaluare a competențelor lingvistice – ENGLEZĂ ȘI FRANCEZĂ – Proba ORALĂ are loc în ziua de joi, 13.06.2019, începând de la ora 9.00, cu respectarea planificării.
 • Candidații se vor prezenta cu cel puțin 60 de minute înainte de ora planificată pentru susținerea probei.
 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate, C.I., sau a paşaportului.
 • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu excepţia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Sălile de examen pentru PROBA C – Engleză și Franceză – Proba ORALĂ sunt:

 • Comisia ENGLEZĂ 1Sala de muzică
 • Comisia ENGLEZĂ  2Sala II 8
 • Comisia ENGLEZĂ  3Sala II 7
 • Comisia FRANCEZĂSala II 9

Sală de bagaje: sala II.6

BAC 2019, proba D: Repartizarea candidaților

Descarcă: 🎓 link 🖱

În atenția candidaților:

  • Proba D de evaluare a competențelor digitale se desfășoară în zilele de 7, 10 și 11 iunie 2019 și începe la ora 13.00.
  • Accesul elevilor în săli este permis pe baza CI sau a pașaportului în intervalul orar 12.15-12.30.
  • Se interzice elevilor să pătrundă în sala de examen cu orice fel de lucrări (manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
  • Rezolvarea subiectelor pe ciorne sau pe foile cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
  • În timpul desfășurării probei, candidații nu comunică în nici un fel între ei.
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.
  • Fiecare candidat va trece pe foaia de examen, în colțul din stânga sus, numărul aflat pe eticheta calculatorului la care a fost repartizat.
  • Proba D de evaluare a competențelor digitale constă în rezolvarea următoarelor:
   • FIȘA A, în intervalul 13.00-13.15 (15 minute), cu cerințe a căror rezolvare necesită conectare la internet. Fișa A va fi predată profesorului asistent după aceste 15 minute, când se întrerupe și conectarea la internet.

   • FIȘA B, pe care elevul o primește după predarea Fișei A, și pentru a cărei rezolvare se alocă 75 de minute (13.15-14.30).

 • La sfârșitul celor 90 de minute, elevul predă asistentului următoarele documente de examen:
   • Foaia de examen pe care a rezolvat fișele de lucru;
   • Directorul examen de pe calculator, redenumit ex_nr.calculator_data probei (exemplu ex_10_11.06.2019, pentru calculatorul nr. 10, în ziua de 11 iunie)
   • Fișa B cu subiectul xeroxat.
  • Candidații semnează în procesul verbal de predare a documentelor de examen și menționează în acest proces-verbal dimensiunea totală pe disc, în octeți (bytes), a directorului ex_nr.calculator_data probei.
  Programare digitale 2019

BAC 2019, proba A: Repartizarea candidaților

Descarcă: 🎓 link 📚

În atenția candidaților:

 • Proba A de examen începe la ora 9, cu respectarea planificării.
 • Candidații se vor prezenta cu cel puțin 60 de minute înainte de ora planificată pentru susținerea probei.
 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate, C.I., sau a paşaportului.
 • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu excepţia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
COMISII ROMANA