1. Promovarea proiectului la nivelul şcolii şi al comunităţii – decembrie 2013
Participanţi: echipa de proiect, reprezentaţii instituţiei partenere
Loc de desfăşurare – şcoală, presa locală

2. Realizarea unei baze de date şi a unor statistici în vederea instrumentării activităţilor ulterioare – decembrie 2013
Participanţi: echipa de proiect, reprezentaţii instituţiei partenere (diriginţi)
Loc de desfăşurare – cabinetul psihopedagogic din şcoală

3. Ateliere de lucru cu diferite grupe de vârstă cu titlul Singur acasă / Înapoi acasă cu aplicarea metodei nonformale Biblioteca vie – ianuarie – mai 2014
Participanţi: tinerii din grupul ţintă, echipa de proiect, reprezentaţii instituţiei partenere
Loc de desfăşurare – săli de clasă şi sala de sport în intervalul ianuarie – martie, terenul de sport în intervalul aprilie-mai

4. Şedinţe de consiliere individuală / de grup, terapie motivaţională şi tehnici de comunicare interpersonală cu utilizarea metodei nonformale Life Coaching – ianuarie – mai 2014
Participanţi: tinerii din grupul ţintă, echipa de proiect, reprezentaţii instituţiei partenere
Loc de desfăşurare – cabinetul psihopedagogic, săli de clasă

5. Conferinţe după metoda Open space organizate cu elevi între 14-19 ani din grupul ţintă – ianuarie-mai 2014
Participanţi: tinerii din grupul ţintă, echipa de proiect, reprezentaţii instituţiei partenere
Loc de desfăşurare – săli de clasă şi sala de sport în intervalul ianuarie – martie, terenul de sport în intervalul aprilie-mai

6. Selecţie pentru: grupul de suport pentru Public Speaking, trupa de teatru, echipe sportive (fotbal, handbal, tenis de câmp), trupa de Street Dance, formaţie de dansuri populare – ianuarie 2014
Participanţi: tinerii din grupul ţintă, alţi tineri din liceu, echipa de proiect, reprezentaţii instituţiei partenere
Loc de desfăşurare – sala de sport

7. Atelier de lucru Photo Voice – ianuarie – martie 2014
Participanţi: tinerii din grupul ţintă, echipa de proiect, reprezentaţii instituţiei partenere
Loc de desfăşurare – săli de clasă şi sala de sport

8. Atelier de lucru – grup de suport pentru Public Speaking – februarie – martie 2014
Participanţi: tinerii din grupul ţintă, echipa de proiect, reprezentaţii instituţiei partenere
Loc de desfăşurare – săli de clasă

9. Antrenamente cu echipele sportive, repetiţii pentru spectacolul de teatru, pentru Teatru forum, repetiţii cu trupa de street dance şi cu formaţia de dansuri populare – ianuarie – aprilie 2014
Participanţi: tinerii din grupul ţintă, alţi tineri din liceu, echipa de proiect, reprezentaţii instituţiei partenere
Loc de desfăşurare – săli de clasă şi sala de sport în intervalul ianuarie – martie, terenul de sport în aprilie

10. Confecţionarea costumelor pentru echipele sportive, trupele de teatru şi de dans, a decorurilor pentru piesele de teatru – ianuarie – martie 2014
Participanţi: tinerii din grupul ţintă, alţi tineri din liceu, echipa de proiect, reprezentaţii instituţiei partenere
Loc de desfăşurare – atelier de confecţii, săli de clasă

11. Amenajarea terenului multisport în echipe formate din elevi, părinţi şi personalul şcolii – martie – aprilie 2014
Participanţi: elevii liceului, părinţi, echipa de proiect, reprezentaţii instituţiei partenere
Loc de desfăşurare – terenul de sport

12. Organizarea săptămânii „O şansă pentru fiecare” – Public Speaking, expoziţie Photo Voice, spectacol de teatru forum şi de teatru educaţional, spectacol cu trupa de street dance şi cu formaţia de dansuri populare, cu participarea părinţilor, a reprezentanţilor comunităţii locale, a unor echipe de elevi şi profesori de la alte şcoli, a presei – 2-6 aprilie 2014
Loc de desfăşurare – expoziţia va fi amenajată pe holurile şcolii, celelalte activităţi se vor desfăşura în sala de sport şi pe terenul de sport, în funcţie de vreme

13. Organizarea zilei „O şansă pentru tineri – o şansă pentru România” dedicată tinerilor din clasele de liceu cu participarea părinţilor, a reprezentanţilor comunităţii locale, a unor echipe de elevi şi profesori de la alte şcoli, a presei – animaţie stradală cu Public Speaking, expoziţie Photo Voice, spectacol de teatru forum şi de teatru educaţional, spectacol cu trupa de street dance şi cu formaţia de dansuri populare
– campionat de fotbal, handbal, tenis de câmp şi jocuri de teambuilding pe terenul multisport
– colectare de fonduri în scopuri caritabile pentru tinerii cu probleme socio-economice – 2 mai 2014
Loc de desfăşurare – expoziţia se va amenaja pe holurile liceului, animaţia stradală în faţa şcolii, celelalte activităţi vor fi organizate pe terenul de sport.

14. Organizarea zilei „O şansă pentru toţi copiii” – animaţie stradală cu Public Speaking, expoziţie Photo Voice, spectacol de teatru forum şi de teatru educaţional, spectacol cu trupa de street dance şi cu formaţia de dansuri populare, campionat de fotbal, handbal, tenis de câmp şi jocuri de teambuilding pe terenul multisport dedicate elevilor din clasele I-VIII
– colectare de fonduri în scopuri caritabile pentru copiii cu probleme socio-economice – 1 iunie 2014
Loc de desfăşurare – expoziţia se va amenaja pe holurile liceului, animaţia stradală în faţa şcolii, celelalte activităţi vor fi organizate pe terenul de sport

15. Săptămâna „Vreau şansa mea” dedicată sportului şi cercetăşiei – campionat sportiv şi jocuri de teambuilding pe terenul multisport cu participarea tuturor elevilor liceului, a părinţilor, a reprezentanţilor comunităţii locale, a invitaţilor de la alte şcoli şi a presei. – 7-14 iunie 2014
Loc de desfăşurare – terenul de sport

16. Realizarea unui caiet de bune practici şi a unui DVD cu activităţile proiectului – 1 aprilie – 15 iunie 2014
Loc de desfăşurare – şcoală, sala de sport, terenul de sport pentru filmări, săli de clasă şi laboratorul de informatică pentru finalizarea produselor finale

17. Diseminarea rezultatelor proiectului şi distribuirea produselor finale în cadrul unei reuniuni cu participarea reprezentanţilor comunităţii locale, ai Inspectoratului Şcolar Botoşani, ai celorlalte şcoli din municipiu, ai părinţilor şi ai presei. – 16-30 iunie 2014
Loc de desfăşurare – terenul de sport