În atenția candidaților!

 • Proba de examen începe la ora 9, în zilele de 29, 30 martie 2021.
 • Accesul candidaților în săli este permis pe baza actului de identitate, în intervalul 8,00—8,30, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.
 • Calea de acces desemnată este:
  – Ușa intrare elevi, scara elevilor – acces etajul II.
 • Sala de bagaje
  – Etal II – sala II.1
 • Se interzice candidaților să pătrundă în sala de examen cu orice fel de lucrări (manuale, dicționare, notițe, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu excepția celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Rezolvarea subiectelor pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
 • În timpul desfășurării probelor scrise candidații nu comunică în niciun fel între ei.
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Repartizarea pe săli :

LIMBA ROMÂNĂ (descarcă pdf):

REPARTITIE VIII ROMANA

MATEMATICĂ (descarcă pdf):

REPARTITIE VIII MATEMATICA