Skip to main content

„Educația în secolul XXI”, ediția a III-a: Revista Simpozionului

În data de 18 februarie a.c., Liceul nostru a găzduit lucrările Simpozionului „CLASIC ŞI MODERN – METODE ŞI PROCEDEE PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ”, în cadrul proiectului „Educația în secolul XXI”. Aproape 100 de învățători și profesori din 20 de județe au participat cu eseuri diverse, ridicând întrebări și sugerând răspunsuri cu privire la modul în care putem ajunge la o „Şcoală cât mai multă! Şcoală cât mai bună! Şcoală cât mai românească!” – așa cum spune motto-ul proiectului, redând cuvintele lui Constantin I. Angelescu.

Revista ce adună aceste eseuri poate fi răsfoită online, mai sus, sau poate fi descărcată în format pdf, de la linkul:

link.pdf

Mulțumiri și felicitări tuturor participanților!

Cartea, prietena mea

Știm de la cronicarii spanioli din veacul al XVI-lea că, pentru popoarele precolumbiene, scrisorile purtau ceva dintr-un suflet și preziceau cele ce se vor întâmpla. Mai mult, mayașii aveau o carte – Cartea Sfatului (Popol Vuh) – care, spuneau ei, era un fel de mașină a timpului care te purta și în trecut, și în viitor, înștiințându-te și de cele ce s-au petrecut, și de cele ce vor fi.

Chiar dacă pare de necrezut, acele popoare aveau dreptate. În toate timpurile și împrejurările, cartea l-a însoțit pe om ca un înger păzitor și sfătuitor; ba mai mult, ea a convocat în chip tainic umbrele celor din vechime, spre a-l învăța pe cititor cum să cugete și să acționeze în prezent și pe viitor.

La această companie secretă, cartea, s-au gândit și elevii clasei a III-a B – Step by Step, care au sărbătorit Ziua națională a lecturii printr-o activitate intitulată Cartea, prietena mea!, activitate ce se înscrie într-un proiect mai amplu al școlii noastre, intitulat Îmi_place_să_citesc@pedabt.ro.

Coordonatorii au fost doamnele Mihaela Pînzaru și Aura Voroneanu, profesori pentru învățământul primar, și doamna bibliotecar Garofița Adochiței. Foarte tinerii lectori au învățat în ce condiții putem răsfoi în tihnă și cu folos paginile unei cărți, ce binefaceri ne aduce cititul și cum să ne comportăm cu acest prieten vizibil plin de adevăr invizibil, cartea.

Ziua națională a lecturii se sărbătorește, începând din acest an, la fiecare 15 februarie, data la care s-au născut doi mari oameni de cultură – Titu Maiorescu și Spiru Haret. Deși cu vederi politice diferite și nu întotdeauna în cele mai bune relații, cei doi ne-au lăsat deopotrivă moștenire dragostea față de carte și sârguința lor pentru edificarea spirituală a națiunii noastre.

Ziua lecturii împreună

O vorbă de duh latinească spune: Verba volant, scripta manent, adică: „vorbele zboară, scrisul rămâne”. Marele scriitor argentinian Jorge Luis Borges ne atrăgea atenția că noi, cei moderni, am răsturnat înțelesul originar al proverbului, apărând conțopismul și colecționând hârtii. În realitate, pentru antici, doar cuvântul rostit făcea ca scrisul să devină „înaripat și sfânt”, iar cartea era un obiect fără valoare dacă rămânea necitită.

În același sens, elevii noștri din clasele primare au prefăcut în aripi paginile cărților din biblioteca Liceului, odată cu lecturile prilejuite de Ziua internațională a Cititului împreună sau a Cititului cu voce tare (World Read Aloud Day). Peter Pan, Căluțul cocoșat, Robinson Crusoe și alți eroi de vis și-au luat zborul dintre coperțile deschise către zări necuprinse și neatinse, unde doar mințile și inimile copiilor ajung.

Decolarea s-a făcut în ritmul pașilor prevăzuți de un proiect educațional pus la cale, în parteneriat, de Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” – reprezentat de doamnele Carmen Simion și Mihaela Siminiceanu, profesori pentru învățământul primar, și de doamna bibliotecar Garofița Adochiței – și de Biblioteca Județeană ,,Mihai Eminescu” Botoșani, Filiala Nr.2 Grivița, reprezentată de doamna bibliotecar Brîndușa Coteț.

Grupul-țintă a fost format din pasionații cititori din clasele a III-a A și a II-a B.

Unirea Principatelor, sărbătorită la biblioteca Liceului

An de an, la 24 ianuarie, rememorăm frumoasele momente de la începutul anului 1859, când moldovenii și valahii „au secat Milcovul dintr-o sorbire” alegându-l ca domn al Moldovei (pe 5 ianuarie) și al Țării Românești (pe 24 ianuarie) pe Alexandru Ioan Cuza, cel dintâi conducător al noului stat, România. „Nu este act mai măreț pe lume decât reînvierea unei nații, care cere și merită a se pune în rândul națiilor demne și respectate” – spunea căimăcămia Moldovei atunci, iar acest mesaj, al reînvierii nației și al demnității neamului românesc, este în continuare unul de actualitate.

Ioana Maxim (XI H) – Hora Unirii (Al. Flechtenmacher / V. Alecsandri)

„Uniți în cuget și-n simțiri”, elevii claselor a XI-a F și a XI-a H au mers „cu grăbire” la biblioteca școlii, spre a celebra această pagină de mare glorie din istoria patriei noastre. Acțiunea a avut loc în cadrul Proiectului educațional 24 Ianuarie 1859 – Zi fundamentală în istoria poporului român”, sub motto-ul Hai să dăm mână cu mână, proiect desfășurat Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” – reprezentat de doamnele profesoare Aurora Filip și Mihaela Voloc, de domnul profesor Vasile Axinie și de doamna bibliotecar Garofița Adochiței -, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,Mihai Eminescu” Botoșani, Filiala Nr.2 Grivița, reprezentată de doamna bibliotecar Brîndușa Coteț.

 

 

Eminescu, omagiat de „albinuțe”

Mii de fluturi mici albaştri, mii de roiuri de albine
Curg în râuri sclipitoare peste flori de miere pline…
Şi albinele-aduc miere, aduc colb mărunt de aur,
Ca cercei din el să facă cariul, care-i meşter faur.

Mihai Eminescu – Călin (file din poveste)

Cu prilejul aniversării lui Eminescu și al sărbătorii culturii românești, un roi de albinuțe a dat năvală în biblioteca Liceului. Nu doreau să culeagă polen din vreo floare, ci cât mai multe cunoștințe despre viața și operele Poetului național.

Micuțele ființe iubitoare de Eminescu sunt, desigur, elevii clasei pregătitoare A, mai cunoscută sub numele „clasa albinuțelor”. Ghiduri către creația marelui poet le-au fost doamna Olguța Șchiopu, profesor pentru învăţământ primar, și doamna Garofița Adochiței, bibliotecara școlii.