Nietzsche la 17 ani

Filosofia rămâne într-o asemenea epocă monologul doct al visătorilor care-şi fac plimbarea singuratecă, ocupaţia întâmplătoare a unor izolaţi, taina ascunsă prin iatacuri sau pălăvrăgeala anodină între bătrâni academicieni şi copii. Nimeni nu se mai simte liber să rişte să împlinească în sine legea filosofiei, nimeni nu mai trăieşte o viaţă de filosof, cu acea fidelitate elementară, omenească a unui antic. (…) Filosofia şi-a pierdut raţiunea de a fi şi, din cauza aceasta, omul modern, dacă ar avea curaj şi ar fi cinstit cu sine, ar trebui s-o repudieze şi s-o izgonească în cuvinte asemănătoare cu cele prin care Platon i-a alungat pe poeţii tragici din cetatea sa (…). Filosofia ar putea, dacă ar fi silită vreodată să ia cuvântul întru apărarea ei, să spună: «Popor sărman! E vina mea că trebuie sa mă furişez printre voi, ca un profet rătăcind neînţeles prin ţară străină şi că trebuie să mă ascund şi să mă travestesc ca şi cum aş fi un păcătos, iar voi judecătorii mei? Priviţi-o pe sora mea, arta! Şi ea suferă ca şi mine, am căzut printre barbari şi nu mai ştim unde să ne găsim mântuirea. Aici, e drept, nu mai avem raţiunea de a exista; însă judecătorii care odată ne vor recunoaşte drepturile vă vor judeca şi pe voi şi vă vor spune: Întâi să aveţi o cultură şi atunci veţi învăţa şi voi ce vrea şi ce poate să înfăptuiască filosofia».

Friedrich Nietzsche

filosof german, 1844-1900

De Ziua Mondială a Filosofiei, urăm domnului profesor Radu Beşleagă, doamnei profesoare Speranţa Lemny şi tuturor celor iubitori de înţelepciune să-şi poarte şi pe mai departe cu onoare numele de filosof şi le dăruim acest mini-dicţionar realizat de graficianul de origine catalană Genis Carreras.

–  © Genis Carreras – special thanks to Annie Părpăuţ (absolvent LTNI 2013) & dl. profesor Radu Beșleagă –