Skip to main content

La mulți ani, România!

În cinstea Zilei Naționale, elevii și profesorii Liceului nostru au purtat în suflete…

dragostea față de compatrioți;

… s-au înveșmântat cu frumoasa…

… ie românească…

… veseli…

… eleganți

… și plini de demnitate;


… au cântat libertatea;


… au ascultat imnul național…


… și l-au intonat;


… i-au slăvit pe voievozii noștri…


… și pe fericiții eroi;

… s-au informat despre evenimentele…

… care au dus la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918;

… au aflat multe lucruri despre lupta…

… strămoșilor noștri pentru realizarea idealului Reîntregirii…

… despre etapele Reîntregirii…

… și despre protagoniștii Marii Uniri;

… au creat steaguri tricolore, flori tricolore, baloane tricolore, inimi tricolore…

… și multe alte lucruri, la fel de tricolore, cu pasiune, talent și delicatețe;

… au studiat despre oamenii de geniu

… pe care i-a dat…

… această națiune;


… au „trăit ca frații / alături cu Carpații”…


… dar și cu celelalte forme de relief ce compun geografia țării;… au încins hora mare…


… oferind însă și grațioase momente de balet;

… mai pe scurt, au învățat să-și pună amprenta…

… pe destinul patriei lor;


… și după ce au rostit în cor poezii despre o străveche țară nouă…… au urat acelei străvechi țări noi La mulți ani!

SEG 2023: O planetă a păcii (III)

REZOLUȚII PENTRU PACE – o activitate cu elevi de elită ai Liceului, pasionați de istorie și geopolitică; îndrumători: prof. Jeni Boicu, prof. Aurora Filip, prof. Vasile Axinie, prof. Dănuț Prodan și prof. Dragoș Racu.

Descrierea activității: grupați în echipe de câte trei, elevii care au răspuns afirmativ provocării lansate de către organizatorii acestei activități au avut de analizat un conflict aflat în desfășurare (sau desfășurat în trecutul recent) și de propus o soluție realistă și creativă care ar putea conduce la încheierea ostilităților și la semnarea unui acord de pace între părțile beligerante. Pentru atingerea acestui deziderat, elevii au avut la dispoziție descrieri succinte ale unor conflicte, posibilitatea de a accesa rețeaua Internet și un timp de lucru de 40 de minute. După expirarea timpului de lucru s-a procedat la prezentarea soluțiilor identificate, filtrate de autoritatea științifică a profesorilor jurați și s-au purtat discuții complementare. Concluzia unanimă a activității a fost că pacea nu ar trebui să fie o opțiune, ci unicul adevăr care să guverneze realitatea contemporană, iar noi, în calitatea noastră de cetățeni, să ne asigurăm că cei care ne conduc privesc lucrurile la fel și acționează în consecință.

🕊️

DEZBATERE RIPOSTA: Acest Parlament respinge conceptul de jus ad bellum – Pornind de la moțiunea „Acest Parlament respinge conceptul de 🪖⚔️ jus ad bellum”, membrii Clubului de dezbateri Riposta au marcat la rândul lor Săptămâna Educației Globale. Meciul realizat a pornit de la următoarea controversă: poate războiul să fie perceput ca o ultimă soluție pentru probleme ce nu și-au găsit rezolvarea pe căi diplomatice? Atât membrii Guvernului, cât și cei ai Opoziției s-au străduit pentru a găsi cele mai concludente și echilibrate argumente, iar efortul lor a fost demn de prestația unor viitori diplomați.

Concluzia unanimă a fost sintetizată într-o dorință comună, aceea de a trăi într-o lume a păcii, atât inițiatorii dezbaterii, cât și audiența compusă din elevi ai unor clase de liceu apropriindu-și această convingere.


🕊️

ALPHA & Z – PUN CONFLICTELE LA RESPECT peste 100 de elevi din clasele de gimnaziu și de liceu au răspuns invitației organizatorilor acestei activități și au concretizat, în desene și versuri, o dorință comună – aceea de a trăi într-o lume a păcii. Creativitatea lor a fost îndrumată de către doamna profesor Petronela Țurcanu, în vreme ce sprijinul logistic și organizatoric a fost asigurat de membrii Consiliului Școlar al Elevilor, care s-au ocupat și de popularizarea proiectului.

SEG 2023: O planetă a păcii (II)

CUM ARATĂ PACEA PENTRU TINE – un proiect al doamnei prof. Diana-Cerasela Cărbunaru, împreună cu elevi ai clasei a VII-a A, dar și ai altor clase de gimnaziu. Cităm din argumentul proiectului: „a-i învăța pe copii despre pace nu înseamnă doar să vorbești despre război și conflict. Pacea înseamnă a vorbi despre bunătate, corectitudine, pace interioară, respect pentru mediu, rezolvarea conflictelor, dar și multe altele”.

🕊️

RĂZBOIUL – ILUSTRAT ÎN LITERATURĂ – un proiect al doamnei prof. Luminița Stoica, căreia i s-au alăturat doamnele prof. Anca Colescu, prof. Carmen Butnariu, prof. Elena Badragan și doamna bibliotecară Garofița Adochiței. Participanți: elevi ai claselor a V-a B și a VI-a A.

Prin lecturi precum Războiul care mi-a salvat viața de Kimberly Brubaker Bradley și Băiatul cu pijamale în dungi de John Boyne, prin jocuri și printr-un concurs literar, copiii și-au exprimat dorința de a trăi într-o lume a păcii.

🕊️

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI GÂNDIREA CRITICĂ – ATUURI PENTRU MENȚINEREA PĂCII – o dezbatere realizată de elevii clasei a IX-a B, pe marginea unei povestiri (vezi ppt-ul de mai jos); îndrumător: prof. Diana Aghiorghiesei.

🕊️

IMPACTUL NEUROȘTIINȚELOR ÎN ARMONIA COLECTIVĂ – o activitate în parteneriat cu Colegiul Național „Mihai Eminescu”, reprezentat de elevii doamnei consilier Mihaela Țăranu; participanți: elevi ai claselor a X-a A, a X-a D și a X-a G; îndrumători: consilierii școlari – prof. Adriana Docea și prof. Emilia Țipirigan – și diriginții claselor amintite – prof. Laurențiu Palade, prof. Adriana Vatavu și prof. Monica Băltoi.

SEG 2023: O planetă a păcii (I)

Sub egida Centrului Nord-Sud al Consiliului Europei, au avut loc, în perioada 13-19 noiembrie, activitățile din cadrul Săptămânii Educației Globale. Genericul acestui an a fost: O planetă a păcii. Pace pentru planetă.

AVEM NEVOIE DE PACE – au spus în cor elevii clasei pregătitoare B, Step by Step; sub îndrumarea doamnelor prof. Mihaela Pînzariu, prof. Andrada Corduneanu și a doamnei bibliotecare Garofița Adochiței, ei au vizionat  filme tematice, au purtat discuții despre pace și au realizat desene cu mesaje pacifiste.

🕊️

PLANETA ÎN CULORI, ZÂMBETE ȘI PACE – elevii clasei I A au realizat desene, postere și machete cu tema păcii, au recitat poezii și intonat cântece despre pace; îndrumători: prof. Mirela Baltă, prof. Diana Dorohoiu.

🕊️

PACEA ÎNCEPE CU UN ZÂMBET – elevii clasei I B „au analizat cuvântul pace și l-au transformat în fapte bune, iar momentul «Lectură pentru suflet» le-a adus dorința de a crea un loc de vis unde pacea și armonia sălășluiesc” – ne informează doamnele prof. Iulia Lupu și prof. Loredana Ciubotariu, îndrumătoarele acestei activități.

🕊️

PACEA VĂZUTĂ PRIN OCHII COPIILOR – elevii clasei I C au urmărit un film, pe care l-au dezbătut și din care au extras o definiție mai largă a noțiunii de pace; îndrumători: prof. Aura Voroneanu, prof. Alina Clim.

🕊️

PACEA PRIN OCHII COPIILOR – elevii clasei a II-a A au pledat pentru „diversitatea culturală, a formelor de expresie, capacitatea de a recunoaşte şi respectare a convingerilor altora”; îndrumători: prof. Dana-Ramona Căruntu, prof. Olguța Șchiopu, bibliotecar Garofița Adochiței.

🕊️

CE ÎNSEAMNĂ PACEA PENTRU COPII? – răpunsurile elevilor clasei a II-a B au fost consemnate pe petalele unei „flori a păcii”; îndrumători: prof. Dana Simion, prof. Cornelia Pîrvu, prof. Alina Moroșanu, prof. Camelia Mărginean.

🕊️

VIS PENTRU PACE – prin dialog și prin desene elevii clasei a III-a A au combătut agresivitatea și violența; îndrumători: prof. Geanina Burlacu, bibliotecar Garofița Adochiței.

🕊️

CONVIEȚUIM ÎN PACE – creații literare și artistice ale elevilor clasei a III-a B; îndrumători: prof. Marilena Chelariu, prof. Simona-Cristina Coșuleanu.

🕊️

PACEA ESTE ÎNTOTDEAUNA FRUMOASĂ – o activitate care i-a transformat pe cei din clasa a IV-a B în „mesageri convinși ai păcii”; îndrumători: prof. Irina-Mihaela Siminiceanu, bibliotecar Garofița Adochiței.

Rechizite școlare pentru familiile cu venituri mai mici

Descărcați cererea:  [link pentru descărcare] și informațiile utile: [link.pdf].

Vă informăm că puteți depune cereri pentru a beneficia de rechizite școlare gratuite, cu respectarea condițiilor de mai jos:

1. Se acordă rechizite școlare elevilor care sunt înscriși în învățământul de stat, PRIMAR și GIMNAZIAL, la cursuri de zi, și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1500 lei/membru de familie).

2. Conform Ordonanței nr. 33 din 2001 privind acordarea rechizitelor școlare, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, precum și ajutorul care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

3. Rechizitele școlare vor fi acordate pe bază de cerere, formulată de părintele sau tutorele legal al elevului. Cererea se poate depune la laboratorul de chimie până joi, 21.09.2023 ora 15.00 și trebuie să fie însoțită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a anului curent.

🖇️

ACTE NECESARE:

 1. Cerere-tip (formular de la secretariatul unității)
 2. Copii după C.I. părinți/ tutori/ reprezentanți legali;
 3. Copii după CERTIFICATELE de NAȘTERE pentru toți copiii aflați în în întreținerea familiei;
 4. Copie după Hotărârea de Divorț (dacă este cazul);
 5. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2023. Se depune la dosar după caz:
 • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2023;
 • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 • Adeverință care atestă că familia nu deține: în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea;
 • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri;
 • Adeverințe de elev în care să se specifice dacă frații/surorile au beneficiat de bursă în luna iulie 2023;
 • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).