Descarcă:

Ordinul ME nr. 5151/2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2022

Calendarul celor două sesiuni, modificat prin nota ME nr. 918/2022

Programele disciplinelor

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat

CALENDAR

– cf. OME nr. 5151/2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2022 –

Sesiunea iunie-iulie 2022

23-27 mai – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune

27 mai – Încheierea cursurilor claselor a XII-a /  a XIII-a

6-8 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba românăproba A

8-9 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternăproba B

8-10 iunie – Evaluarea competenţelor digitale proba D

13-16 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internaționalăproba C

20 iunieLimba şi literatura românăproba E) a) – proba scrisă

21 iunieProba obligatorie a profiluluiproba E) c) – proba scrisă

22 iunieProba la alegere a profilului şi specializăriiproba E) d) – proba scrisă

23 iunieLimba şi literatura maternă proba E) b) – proba scrisă

27 iunieAfişarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestaţiilor (orele 12:00-18:00)

28-30 iulieRezolvarea contestaţiilor

1 iulieAfişarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2022

18-25 iulie – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august – Limba şi literatura românăproba E) a) – proba scrisă

17 august – Proba obligatorie a profiluluiproba E) c) – proba scrisă

18 augustProba la alegere a profilului şi specializăriiproba E) d) – proba scrisă

19 augustLimba şi literatura maternă proba E) b) – proba scrisă

22-23 august – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba românăproba A

24 august – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternăproba B

25 august – Evaluarea competenţelor digitale proba D

26 şi 29 august – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internaționalăproba C

31 augustAfişarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestaţiilor (orele 12:00-18:00)

1-2 septembrieRezolvarea contestaţiilor

3 septembrieAfişarea rezultatelor finale

 

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.