ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2020-2021

CALENDAR

25 mai-5 iunie – perioada de reînscriere
8 iunie-3 iulie – perioada de înscriere (etapa I)
20 iulie-30 august – perioada de înscriere (etapa II)


ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

Cerere de reînscriere / Cerere de înscriere
☆ Copie după certificatul de naștere al copilului
☆ Copie după cartea de identitate a părinților
Documentele se transmit prin email, fax sau telefonic.

CONTACT
Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”
Municipiul Botoșani
Str. I.I.C.Brătianu Nr. 65
telefon: 0231512132
fax: 0231512132
e-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
http://www.pedabt.ro

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

Criterii generale de departajare:

☆ existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
☆ existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
☆ existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
☆ existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

ALTE INFORMAȚII:
Comunicat de presă M.E.C.
Ghid pentru părinți