iorgaÎn perioada interbelică s-au găsit oameni luminaţi care s-au preocupat de rezolvarea problemei învăţământului românesc. Implicaţi în această problemă au fost profesorul  universitar Ion Simionescu, originar din Botoşani, Simion Mehedinţi şi mulţi alţii. În acel moment, cele 13 şcoli complete de învăţători şi învăţătoare existente erau puţine pentru rezolvarea problemei învăţământului şi mai ales a lipsei de cadre didactice. Trebuia găsită o soluţie care să dea anual un număr de învăţători, întrucât după război trebuiau circa 15000 de învăţători în vechiul regat, 10000 în Transilvania şi tot circa 10000 în Basarabia şi Bucovina. La 1 septembrie 1919 s-a înfiinţat la Botoşani Şcoala Normală de Invăţători «Mihai Eminescu». Cursurile au început într-un local unde astăzi funcţionează Şcoala Generală nr.1 Botoşani de pe str. Puşchin, nr.60. Autorităţile locale au hotărât aducerea de la Dorohoi a profesorului de istorie Tiberiu Crudu, care astfel devine primul director al Şcolii Normale. Şcoala avea deci un local propriu, de internat nu se vorbea încă. Băieţii erau cazaţi în cadrul regimentului 37 Infanterie, unde luau şi masa. Directorul Tiberiu Crudu a cerut ani de-a rândul un local pentru elevii săi. În acea perioadă, pe drept cuvânt, Tiberiu Crudu spunea: 
«Nu doresc altceva decât să avem cât mai curând posibil clădirea noastră proprie şi nu voi fi mai fericit decât în ziua când, de la catedra şcolii noastre normale să aduc mulţumirile mele fierbinţi, pentru străduinţa ce se va pune pentru ridicarea clădirii care ne trebuie şi pe care judeţul o merită».
Printre cei care au luptat pentru înfiinţarea Şcolilor normale din Botoşani, merită a fi citaţi: Ramiro Savinescu, prefect al judeţului; C.V. Ficsinescu, instructor în calitate de primar; N. Răuţu, profesor în calitate de deputat şi C. Rigu, profesor botoşănean de origine, în  calitate de inspector general al învăţământului. Construcţia noului local al şcolii de băieţi va începe în anul 1923, de altfel tot  acum încep şi lucrările de construcţie a localului Școlii de fete «Despina Doamna». În anul 1932 lucrările nu sunt încă terminate după ce s-au cheltuit 17 milioane de lei. Un calcul făcut atunci arată că dacă s-ar fi alocat cel mult 10 milioane de lei s-ar fi putut termina imediat ambele localuri de şcoală. Clădirile au fost terminate mai târziu şi astăzi în una din aceste clădiri se desfăşoară activitatea Liceului Industrial Textil «Moldova» precum şi Şcoala profesională de pe lângă acest liceu. Situaţia Şcolii Normale de Invăţători se agravează ca şi a celei de Invăţătoare, în anii crizei economice şi mai ales în anul 1932. Situaţia este mai grea mai ales pentru şcolile înfiinţate după primul război mondial  şi mai puţin grea pentru cele ce aveau local propriu. Pentru a realiza economii la bugetul statului Ministerul Instrucţiunii Publice a propus desfiinţarea a mai multe şcoli din ţară. La Botoşani, mai întâi s-a propus desfiinţarea Şcolii Normale de Invăţătoare «Despina Doamna» şi apoi a celei de învăţători «Mihai Eminescu». Dacă la desfiinţarea Şcolii de Fete s-a revenit, aceasta continuând să-şi desfăşoare activitatea până în anul 1938, pentru Şcoala Normală de învăţători soarta a fost hotărâtă în anul 1932 când această unitate a fost desfiinţată. Elevii au fost repartizaţi în şcoli din ţară, în special la cele din Moldova. Tradiţia învăţământului normalist din Botoşani a fost reluată în anul 1968 când s-a înfiinţat Liceul Pedagogic Botoşani care a preluat sarcina pregătirii învăţătorilor şi educatoarelor din judeţul nostru. Noua unitate şcolară, singura din judeţ, realizează o bună pregătire a viitoarelor cadre didactice. Pe lângă Liceul Pedagogic Botoşani a funcţionat şi Institutul pedagogic de 2 ani. Clădirea în care funcţionează în prezent a început să se construiască în anul 1968 şi lucrările au fost terminate în anul 1970. Reabilitarea spiritului democratic în societatea românească a reprezentat şi pentru învăţământul botoşănean reconsiderarea importanţei Şcolii Normale în structura  învăţământului din judeţ. Din anul 1990 şcoala a primit denumirea de Şcoala Normală «Nicolae Iorga»Unică în judeţ prin specificul ei de şcoală care asigura pregătirea iniţială şi continuă a învăţătorilor şi educatoarelor, Şcoala Normală «Nicolae Iorga» evidenţiază o activitate intensă atât în plan instructiv cât şi educativ. De la 1 septembrie 1997 unitatea noastră şcolară a primit denumirea de Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”. În prezent asigură pregătirea elevilor pentru toate treptele de şcolaritate: preprimar, primar, gimnaziu, liceu. Având în vedere alinierea învăţământului românesc la standardele europene, începând cu anul şcolar 2006–2007, specializarea învăţători–educatoare dispare din planul de şcolarizare, pregătirea cadrelor didactice care vor lucra la ciclul primar  revenind instituţiilor de învăţământ superior. Din anul şcolar 2007–2008, denumirea instituţiei devine Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, aşa cum rezultă din profilele şi specializările existente în şcoală.