Descarcă:

Ordinul ME nr. 5149/2021 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022

Metodologia organizării și desfăşurării examenului

Calendarul probelor

Programele de examen

🕰

CALENDAR

– cf. OME nr. 5149/2021 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022 –

30 mai-3 iunie: Înscrierea la evaluarea națională

3 iunie: Încheierea cursurilor claselor a VIII-a

14 iunie: Limba şi literatura română – probă scrisă

16 iunie: Matematica – probă scrisă

17 iunie: Limba şi literatura maternă – probă scrisă

23 iunie: Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

23 iunie (orele 16-19) și 24 iunie (orele 8-12): Depunerea contestaţiilor

24-29 iunie: Soluţionarea contestaţiilor

30 iunie: Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.