Legea Educației Naționale (nr. 1/2011, actualizată ultima dată în iunie 2022)
Structura anului școlar 2022-2023
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUÎP) (actualizat 2022)
Regulamentul liceelor pedagogice
Metodologia privind activităţile didactice online
Modelul contractului educaţional – anexă la ROFUÎP 2020
Statutul elevului (vechi)
Codul etic al personalului didactic (vechi)

LEGISLAȚIA INTERNĂ