Legea Educației Naționale (nr. 1/2011, actualizată ultima dată în iunie 2021)
Structura anului școlar
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUÎP)
Regulamentul liceelor pedagogice
Metodologia privind activităţile didactice online
Modelul contractului educaţional – anexă la ROFUÎP 2020
Ordinul comun al Ministerului Educației (nr. 5196/3.09.2021) și Ministerului Sănătății (nr. 1756/3.09.2021) pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Statutul elevului (vechi)
Codul etic al personalului didactic (vechi)

LEGISLAȚIA INTERNĂ