Legea Educației Naționale (nr. 1/2011, actualizată ultima dată în iulie 2020)
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUÎP)
Regulamentul liceelor pedagogice
Metodologia privind activităţile didactice online
Modelul contractului educaţional – anexă la ROFUÎP 2020
Procedura operaţională de organizare a activității în cadrul Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2, cu anexele:
1. Repartizarea sălilor de clasă
2. Programarea orelor de curs și a pauzelor
3. Planul de curățire și dezinfecție
4. Grafic de dezinfecție permanentă
5. Planul-cadru de curățire și dezinfecție
Ordin comun MEC & MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Structura anului școlar
Statutul elevului (vechi)
Codul etic al personalului didactic (vechi)
LEGISLAȚIA INTERNĂ