Descarcă:

CEREREA DE ÎNSCRIERE la profilul pedagogic
Ordinul M.E.N. Nr. 4948/2019 și modificările aduse prin Ordinul M.E.N. Nr. 5532/2019
Calendarul admiterii
Metodologia organizării și desfășurării admiterii
Calculul mediei
Declarație (pentru cei care studiază o limbă maternă, alta decât limba română)

OFERTA DE ȘCOLARIZARE 2020-2021

Clasele a IX-a

Nivel Filieră Profil Specializarea / Domeniul Nr. clase
Liceal-zi, clasa a IX-a Vocațională Pedagogic Învățători-educatoare 3
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Uman Științe sociale 2
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Uman Filologie 1
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Real Matematică-informatică 1
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Real Științe ale naturii 1

PROBELE DE APTITUDINI:

Candidații care se vor înscrie pentru admiterea în clasa a IX-a la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, an școlar 2020-2021, nu vor susține probele de aptitudini.
Evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a. Școala de proveniență a candidatului completează fișa de aptitudini și o transmite Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani. Fișa de aptitudini va fi însoțită de o copie a certificatului de naștere a candidatului.

2-5 iunie 2020: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini (descarcă CEREREA DE ÎNSCRIERE la profilul pedagogic)
9-12 iunie 2020: Echivalarea probelor de aptitudini
12 iunie 2020: Comunicarea rezultatelor
Se acordă calificativ, ADMIS/RESPINS și nu se admit contestații.

Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport, media generală a claselor V_VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10.