Descarcă:

Ordinul M.E. Nr. 5150/2021
Calendarul admiterii
Metodologia organizării și desfășurării probelor de aptitudini

PROBELE DE APTITUDINI:

Graficul organizării/echivalării probelor de aptitudini pentru admiterea în liceu,
profil pedagogic
Specializările Învăţători-educatoare

16-17 mai 2022: ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI – la secretariatul unității:

  • 16.05.2022: orele 8-16
  • 17.05.2022: orele 8-16

ACTE NECESARE:

1. Cerere tip (se completează la liceu în momentul înscrierii)
2. Anexă fişă înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ de la care provine candidatul;
3. Copie certificat de naștere și copie carte de identitate, însoțite de original;
4. Adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea “clinic sănătos”.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

MIERCURI, 18.05.2022
ora 8.30: interviu şi proba de aptitudini muzicale;

JOI, 19.05.2022
ora 9.00: proba de aptitudini fizice;
ora 14.00: proba de aptitudini artistice;

La probele de aptitudini candidaţii vor avea asupra lor următoarele:
• la proba de aptitudini artistice: pensule, culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), vas pentru apă, creion negru, radieră.
• la proba de aptitudini fizice: echipament sportiv, pantofi sport (pentru sala de sport).

Candidaţii se vor prezenta la concurs cu actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea în concurs.

LUNI, 23.05.2022 – AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI:

1. Proba de aptitudini muzicale
Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I- VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

2. Proba de aptitudini fizice
Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt:
• memorie motrică şi coordonare;
• starea funcţională a coloanei vertebrale;
• funcţie normală a sistemului cardio-respirator.

3. Proba de aptitudini artistice
Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt:
• receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;
• încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

4. Interviu
Interviul constă în:
a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
b) lectura la prima vedere;
c) participare la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie etc.).
Aptitudinile investigate sunt:
• capacitatea de a comunica și argumenta;
• dicţia.

 NOTĂ:
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.
2. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.
3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini.

OFERTA DE ȘCOLARIZARE 2021-2022

Clasele a IX-a

Nivel Filieră Profil Specializarea / Domeniul Nr. clase
Liceal-zi, clasa a IX-a Vocațională Pedagogic Învățători-educatoare 2
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Uman Științe sociale 2
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Uman Filologie 2
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Real Matematică-informatică 1
Liceal-zi, clasa a IX-a Teoretică Real Științe ale naturii 1