Program înscrieri

perioada 29 martie – 28 aprilie 2021

Luni – Joi: orele 800 – 1800 

Vineri: orele 800 – 1800 

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022

Alternativa educațională STEP BY STEP – o clasă (25 de locuri)

Sistemul tradițional – o clasă (25 de locuri)

CONTACT
Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”
Municipiul Botoșani
Str. I.I.C.Brătianu Nr. 65
telefon: 0231512132
fax: 0231512132
e-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr
http://www.pedabt.ro
TELVERDE JUDEȚEAN 0800816231- BOTOȘANI

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

☆ Cerere de înscriere (de la secretariatul școlii)
☆ Recomandare din partea grădiniței pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie 2021 și 31 decembrie 2021
☆ Rezultatul evaluării copilului la CJRAE (în cazul în care copilul n-a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate)
☆ Copie după certificatul de naștere al copilului
☆ Copie după cartea de identitate a părinților
☆ Alte documente privind starea civilă a părinților
☆ Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare (pentru dosarul depus online)
☆ Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”
☆ Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare
☆ Documente justificative pentru întrunirea criteriilor specifice (dacă este cazul)

Cererea de recomandare pentru înscriere la clasa pregătitoare – se depune la Grădiniță
Cererea de evaluare a copilului – se depune la CJRAE Botosani

CENTRE DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ

în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022:

 1. Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE) Botoșani
 2. Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi
 3. Școala Gimnazială „Leon Dănăilă” Darabani
 4. Liceul Teoretic „Ștefan D. Luchian” Ștefănești
 5. Școala Gimnazială Nr. 1 Săveni
 6. Liceul „Demostene Botez” Trușești
 7. Liceul Tehnologic Coțușca
 8. Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” – Vorona
 9. Liceul Tehnologic Bucecea
 10. Școala Gimnazială „Ion Bojoi” Flămânzi
 11. Școala Gimnazială Nr. 1 Călărași

Programul acestor centre: link

Străzi arondate Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani

 • Str. Tudor Vladimirescu (de la intersecția cu Str. Ion Pillat până la intersecția cu Str. Victoriei)
 • Aleea Iazului
 • Aleea / str. Gheorghe Hasnaș
 • Str. Călugăreni
 • Aleea Grădinarilor
 • Str. Ion Pillat (de la intersecția cu str. Tudor Vladimirescu până la intersecția cu str. Victoriei)
 • Aleea Dimitrie Lemnea
 • Str. Dragoș Vodă
 • Aleea M. Kogălniceanu
 • Str. Carpați
 • Str. Mărăști
 • Str. Nucilor
 • Str. Victoriei (de la intersecția cu str. Ion Pillat până la intersecția cu str. Tudor Vladimirescu)
 • Str. Petru Rareș
 • Str. Furtunei
 • Aleea Cronicarilor
 • Str. Petru Maior
 • Str. Humăriei
 • Str. Ion Creangă
 • Str. Tunari
 • Str. Vasile Conta
 • Str. Baciului
 • Str. Sălciilor
 • Str. Popa Șapcă
 • Aleea Cernavodă / str. Cernavodă
 • Str. Bujor
 • Aleea Ostaşilor
 • Str. Militari
 • Drumul Tătarilor
 • Str. Eternităţii
 • Str. A.T. Laurian
 • Str. Alexandru cel Bun (de la intersecția cu str. Victoriei până la intersecția cu str. Ion Pillat)
 • Aleea Humulești
 • Str. Poștei
 • Aleea Albinei
 • Str. Independentei (de la intersecția cu str. Ion Pillat până la intersecția cu str. Dragoș Vodă)
 • Str. Nicolae Leon
 • Str. Grigore Antipa
 • Aleea Victor Tufescu
 • Str. I.C. Brătianu

Legislație & legături utile

Ordin MEC nr 3743/2021 privind aprobarea Metodologiei și a Calendarului înscrierii
Metodologia înscrierii
Calendarul înscrierii
Circumscripțiile din municipiul Botoșani