Lista elevilor bursieri este afișată la avizierul școlii, la intrarea elevilor.