Perioada de înscriere a candidaților pentru Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021, este 12-16 iulie 2021.

Documente necesare:

1. Cererea de înscriere la examenul de bacalaureat( se ridica de la secretariatul scolii)
2. Copie foia matricolă
3. Copie C.I.
4. Copie certificat de naștere
5. 2 fotografii 3/4 ( valabil doar pentru absolvenții promoțiilor anterioare).