ADMISI PROFILUL PEDAGOGIC

Documentele necesare dosarului:
1. Cerere tip de înscriere ( de la secretariatul unității noastre)
2. Copie C.I. copil
3. Copie certificat de naștere copil
4. Copie C.I. părinte
5. Foaie matricolă
6. Adeverința de participare la evaluarea naționala
7. Adeverința medicală vaccinări